SonoVue®

V08DA05
 
 

Kontraststof til intravenøs eller intravesikal anvendelse ved ultralyddiagnostik.  

Anvendelsesområder

Voksne. Makro- og mikrovaskulær kontrast-sonografisk undersøgelse fx ved diagnostik i lever, bryst og kar. Kan endvidere anvendes til ekkokardiografi. UL-scanning af nyrer og urinveje. 

Børn. UL-scanning af nyrer og urinveje. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, dispergering 8 mikroliter/ml i hætteglas indeholder 45 mikrogram sulphurhexafluorid. 

Doseringsforslag

Intravenøs bolus: Voksne. 1-2,4 ml efterfulgt af 5 ml isotonisk saltvand. Injektionen kan om nødvendigt gentages. 

 

Intravesikal anvendelse. Børn 0-18 år. 1 ml, se produktresume

Kontraindikationer

Intravenøs anvendelse: 

 • Kendt højre-venstre shunt, ukontrolleret arteriel hypertension, svær pulmonal hypertension (SAP > 90 mmHg) og adult respiratory distress syndrom (ARDS).

Forsigtighedsregler

 • Stress-ekkokardiografi
 • Akut koronart syndrom eller iskæmisk hjertesygdom
 • Ustabil hjertesygdom
 • Svær lungesygdom, herunder fremskreden kronisk obstruktiv lungesygdom
 • Abnorm trombosetendens
 • Endocarditis
 • Sepsis
 • Patienter med kunstige hjerteklapper.

 

Patienten bør overvåges under og mindst 30 minutter efter injektionen. Udstyr til behandling af anafylaksi skal være tilgængeligt. 

Bivirkninger

Bivirkninger ved intravenøs anvendelse: 

Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Paræstesier.
Sjældne (0,01-0,1 %) Sløret syn.
Smerter.
Hypersensitivitet.
Rygsmerter.
Hypotension.
Ikke kendt Myokardieinfarkt, Myokardieiskæmi.
 • Et tilfælde af sensorisk-motorisk parese er set. Alvorlige idiosynkratiske allergiske reaktioner ledsaget af akutte hjerteproblemer er rapporteret.
 • Tilfælde af Kounis syndrom (allergisk akut koronart syndrom) er også set.
 • I nogle tilfælde med hypersensitivitet blev der også rapporteret om myokardieinfarkt og/eller myokardieiskæmi.
 • Letalt forløbende reaktioner er set hos patienter med præeksisterende svær koronarsygdom.

 

Der er ikke indberettet bivirkninger ved intravesikal anvendelse. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Grænseoverfladen mellem mikrobobler af sulphurhexafluorid og det vandige medie virker som reflektor for ultralydbølgen. Dermed forstærkes ekkoet fra blod, og kontrasten mellem blodet og de omgivne væv øges. 

Farmakokinetik

 • Elimineres pulmonalt efter i.v. indgift.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

ph efter opslæmning 6-6,5. 

  

Håndtering 

 • Opslæmmes i medfølgende solvens (5 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske).
 • Se i øvrigt medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 6 timer, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske 8 mikroliter/ml 005615
1 sæt
864,20
 
 

Revisionsdato

29.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...