Metvix®

L01XD03
 
 

Middel til lokal fotodynamisk terapi af neoplasier i huden

Anvendelsesområder

 • Tynde eller ikke-hyperkeratotiske og ikke-pigmenterede aktiniske keratoser (AK) i ansigt og hårbund, når andre former for terapi ikke er egnet
 • Superficielle og/eller nodulære basalcellekarcinomer (BCK), som skønnes uegnede til anden behandling.
 • Mb. Bowen i de tilfælde, hvor kirurgisk behandling er mindre egnet.

Methylaminolevulinat bør kun anvendes, når behandlingen forestås af sundhedspersonale med særligt kendskab til fotodynamisk terapi. 

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 160 mg methylaminolevulinat (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

AK, BCK og Mb. Bowens sygdom med anvendelse af rødt lys 

 • Skæl og skorper fjernes og hudoverfladen skal gøres ru. Ved behandling af basalcellekarcinomer fjernes endvidere intakt keratinlag.
 • Cremen appliceres ved hjælp af en spatel i et ca. 1 mm tykt lag på læsionen og 5-10 mm omkringliggende normal hud, hvorefter området dækkes med okklusion i 3 timer. Umiddelbart efter rensning af huden med natriumchloridopløsning bestråles med rødt lys.

 

Ved aktinisk keratose udføres behandlingen 1 gang med vurdering og evt. genbehandling efter 3 mdr. 

Ved basalcellekarcinom og Mb. Bowen gentages behandlingen efter 1 uge og effekten vurderes efter 3 mdr.  

Ved basalcellekarcinom anbefales desuden biopsi. Se endvidere medfølgende vejledning. 

 

AK med anvendelse af dagslys 

Behandling med dagslys kan bruges til behandling af milde til moderate AK-læsioner. Der skal gives 1 behandling. De behandlede læsioner skal evalueres efter 3 måneder, og hvis responsen er ufuldstændig, kan der gives en ny behandling. 

 

Naturligt dagslys 

 • Ved behandling med naturligt dagslys, skal der påføres solbeskyttelsescreme på alle eksponerede hudområder inden forberedelse af læsionsoverfladen - se under forsigtighed.
 • Når solbeskyttelsescremen er tør, skal skæl og skorpe fjernes fra læsionerne, og hudoverfladen skal gøres ru, inden der påføres et tyndt lag creme på behandlingsområderne.
 • Der er ikke behov for okklusion.
 • Patienten skal gå udenfor efter påføring af cremen eller senest 30 minutter efter for at undgå, at der akkumuleres for meget protoporfyrin IX, som kan føre til øget smerte ved lyseksponering.
 • For at minimere smerterne og sikre maksimal virkning skal patienten derefter blive udendørs i 2 timer i træk i fuldt dagslys og undgå at gå indendørs. På solrige dage kan patienten søge skygge, hvis det bliver for ubehageligt at opholde sig i direkte sollys.
 • Cremen skal vaskes af efter de 2 timers eksponering.

 

Kunstigt dagslys  

 • Som ovenfor, dog skal der ikke påføres solbeskyttelsescreme og patienten skal eksponeres for kunstigt dagslys i 2 timer i træk.
 • Det er vigtigt at sikre, at der gives den korrekte lysdosis. Lamperne skal have et kontinuerligt lysspektrum på 400-750 nm og en belysningsstyrke på over 12.000 lux ved læsionens overflade.

 

Bemærk: 

 • Sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer, jordnødder eller soja.
 • Morfeaform basalcellekarcinom
 • Porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Eventuel UV-terapi bør ophøre før behandlingen
 • Soleksponering af den behandlede hud bør undgås et par dage.
 • Øjenkontakt skal undgås.
 • Må ikke påføres øjenlåg eller slimhinder.
 • Under belysning bør patient og personale bære beskyttelsesbriller, som svarer til lampens lysspektrum.
 • Der kan udvikles eksem og allergisk kontaktdermatitis ved almindelig brug.
 • Tyk (hyperkeratotisk) aktinisk keratose bør ikke behandles.
 • Solbeskyttelsescremen skal give tilstrækkelig beskyttelse (mindst SPF30) og må ikke indeholde fysiske filtre (fx titandioxid, zinkoxid, jernoxid), da disse hæmmer absorptionen af synligt lys, som kan have betydning for virkningen.
 • Smerter under belysning med rødt lys kan medføre forhøjet blodtryk. Det anbefales derfor at måle blodtrykket hos alle patienter før behandling med rødt lys. Hvis der opstår svære smerter under behandlingen med rødt lys, bør blodtrykket kontrolleres, og behandlingen afbrydes i tilfælde af alvorlig hypertension.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (smerter, brændende fornemmelse, ødemer).
Erytem.
Almindelige (1-10%) Infektioner.
Blødning og reaktion på anvendelsesstedet.
Hovedpine, Paræstesier.
Hudafskalning, Hudkløe, Sårdannelse, Vesikler, Ødem i huden.
Varmefølelse.
Ikke almindelige (0,1-1%) Øjensmerter.
Sårhelingskomplikationer  (blødende sår).
Periorbitalt ødem.
Fotosensibilitet.
Ikke kendt Angioødem, Ansigtsødem.
Pustuløst hududslæt.
Kontaktdermatitis.
Hypertension.

Transitorisk global amnesi kan i sjældne tilfælde udløses af konventionel fotodynamisk terapi med lampe. Ved begyndende tegn på konfusion skal behandlingen straks afbrydes. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Efter påsmøring af methylaminolevulinat akkumuleres porfyriner intracellulært i de behandlede hudlæsioner. Ved lysaktivering dannes reaktivt oxygen, der forårsager irreversible skader på målcellerne.

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Ca. 5% af dosis deponeres intracellulært i de behandlede hudlæsioner i form af porfyriner.
 • Efter 3 timer og efterfølgende lysbehandling falder mængden af porfyriner til udgangsværdien.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Efter åbning: Holdbar 28 dage.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Derm.Ven.) creme 160 mg/g 085184
2 g
1.738,55

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

21.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...