Ebixa®

N06DX01
 
 

Glutamat N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorantagonist. Middel til behandling af demens

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af Demens i moderat til svær grad.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) eller 20 mg memantinhydrochlorid.
Oral opløsning i doseringspumpe. 0,5 ml (1 tryk på doseringspumpen) indeholder 5 mg memantinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

5 mg 1 gang dgl. i den første uge. I den anden uge gives 10 mg 1 gang dgl. I den tredje uge gives 15 mg 1 gang dgl. Fra fjerde uge fortsættes med vedligeholdelsesdosis 20 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Dosis bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Patienten bør have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.
 • For oral opløsning svarer et tryk på doseringspumpen til 5 mg memantin. Første gang doseringspumpen anvendes, skal der trykkes ned 5 gange på pumpen, før den korrekte dosis kan pumpes ud.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl. 

  Erfaring savnes ved GFR < 5 ml/min. 

 • GFR 30-50 ml/min.

  Vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl., evt. efter 7 dage stigende over 2 uger til 20 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • På grund af manglende erfaring anbefales forsigtighed ved:
  • Epilepsi
  • Nylig myokardieinfarkt
  • Ubehandlet hjerteinsufficiens
  • Ukontrolleret hypertension.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af enheder, så der overdoseres. Der ordineres 1,5 ml (15 mg memantin), men gives 15 stk. tabletter (150 mg memantin) dagligt. Kramper, indlæggelse.
Underdosering ved ændring af demensbehandling. Der skiftes fra tabletter 2 x 10 mg/dgl. til 2 tryk (2 x 0,5 ml) på doseringspumpe (5 mg/0,5 ml), hvilket er en halvering af den daglige dosis. Hallucinationer og vrangforestillinger. Delir.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Obstipation.
Balanceforstyrrelser, Svimmelhed.
Leverpåvirkning.
Hypersensitivitet.
Hovedpine.
Døsighed.
Dyspnø.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hjerteinsufficiens.
Svampeinfektioner.
Gangforstyrrelser.
Hallucinationer, Konfusion.
Trombose.
Meget sjældne (< 0,01 %) Kramper.
Ikke kendt Pancreatitis.
Hepatitis.
Psykose.
 • Hallucinationer er set hos patienter med Alzheimers sygdom i svær grad.
 • Generaliserede epileptiske anfald ("kramper") er hovedsageligt set hos patienter med tidligere epilepsi.

Interaktioner

 • Memantin kan forstærke virkningen af levodopa, dopaminerge agonister og antikolinergika, mens det muligvis kan nedsætte virkningen af barbiturater og antipsykotika.
 • Samtidig behandling med amantadin, ketamin eller dextromethorphan skal undgås, idet disse stoffer påvirker samme receptorsystem som memantin med deraf følgende øget risiko for hyppigere og mere udtalte bivirkninger (bl.a. farmakotoksisk psykose).
 • Ved samtidig brug af warfarin er der forekommet stigning i INR.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Glutamat NMDA-receptorantagonist med selektiv virkning på glutamatreceptorer i hjernen. Hæmmer virkningen af patologisk forhøjede niveauer af glutamat. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-8 timer.
 • Steady state efter ca. 2 uger.
 • Plasmahalveringstid 60-100 timer.
 • Ca. 80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Memantinfilmovertrukne tabletter  10 mgfilmovertrukne tabletter  20 mgoral opløsning  5 mg/0,5 ml

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Konservering:
Kaliumsorbat  (E202) : oral opløsning 5 mg/0,5 ml

Firma

Tilskud

 • Tabletter: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom i moderat til svær grad, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".
 • Oral opløsning: Enkelttilskud vil normalt kunne gives til patienter med moderat til svær Alzheimers demens, Lewy Body demens eller Parkinsons sygdom med demens hvor:
  • Diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri
  • Andre demenssygdomme (specielt reversible demenstilstande) er udelukkede, bl.a. ved CT-scanning.
  • Patienten ikke kan behandles med faste orale lægemiddelformer, fx pga. synkebesvær.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 011985
28 stk. (blister)
603,10 43,08
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 010334
100 stk. (blister)
1.822,65 36,45
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 396898
112 stk. (blister) (Abacus)
2.034,35 36,33
(A) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 151518
28 stk. (blister)
1.189,40 42,48
(A) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 151529
98 stk. (blister)
3.556,30 36,29
(A) oral opløsning 5 mg/0,5 ml 010290
50 ml
1.080,55 43,22
(A) oral opløsning 5 mg/0,5 ml 473477
50 ml (2care4)
576,35 23,05
(A) oral opløsning 5 mg/0,5 ml 573646
50 ml (Paranova Danmark)
864,20 34,57

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Marbodin STADA Nordic, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Memantin "Accord" Accord, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Memantin "Orion" Orion Pharma, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Memantine "ratiopharm" TEVA, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Mentixa KRKA, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Marbodin STADA Nordic, Memantin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Memantin "Accord" Accord, Memantin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Memantine "ratiopharm" TEVA, Memantin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Mentixa KRKA, Memantin, filmovertrukne tabletter 20 mg
 
oral opløsning 5 mg/0,5 ml
Memantin "Stada" STADA Nordic, Memantin, oral opløsning 10 mg/ml
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
M M, 10
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5,1 x 11,1
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
MEM, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 7 x 13
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...