Tiamin "SAD"

A11DA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af thiaminmangel
 • Behandling af thiaminmangel.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 300 mg (delekærv) thiaminhydrochlorid.
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg thiaminhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Symptomgivende thiaminmangel 

 • 200 mg i.m. 1-2 gange dgl. i 7-10 dage
 • Herefter 300 mg p.o. dgl.


Forebyggelse og behandling af Wernicke-Korsakoffs syndrom 

 • 500 mg i.m. dgl. fordelt på 2 doser i 5-7 dage
 • Herefter 300 mg p.o. dgl.


Forebyggelse og behandling af perifer neuropati 

 • 100-300 mg dgl. p.o.

 

Bemærk: 

 • Bør gives i kombination med øvrige B-vitaminer.

Bivirkninger

Injektionsvæske: 

Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Bronkospasme, Lungeødem.
Cyanose, Hypotension, Kredsløbskollaps.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.400 eksponerede for orale B-vitaminer I 1. trimester uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Der er ingen epidemiologiske data for anvendelse under graviditet. Ved store doser udskilles overskud uomdannet, og en uønsket fosterpåvirkning skønnes usandsynlig. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Koncentrationen i modermælk øges ved terapeutiske doser. Ved store ufysiologiske doser er absorptionen ringe, og koncentration i modermælken forventes derfor ikke at indebære en risiko for barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge, hvis præparatet indtages som andet end kosttilskud.

Farmakodynamik

Thiamin omdannes til coenzymet thiaminpyrofosfat, der er nødvendigt for kulhydratmetabolismen. 

Farmakokinetik

 • Ved store ufysiologiske doser absorberes kun ca. 5 % af indgivet dosis.
 • Thiamin fordeles i organismens vandfase.
 • Der sker ingen deponering i organismen, og ved mætning af vævene udskilles overskydende vitamin overvejende uændret.

Indholdsstoffer

Thiamin (vitamin B1)tabletter  300 mginjektionsvæske  100 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : injektionsvæske 100 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
tabletter 300 mg 741470
100 stk
injektionsvæske 100 mg/ml 744191
2 ml amp

Foto og identifikation

Tabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12 x 12
tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

25.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...