Neostigmin "SAD"

N07AA01
 
 

Kolinesterasehæmmer. Antidot til ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere. 

Anvendelsesområder

Myasthenia gravis, tarmatoni og blæreatoni. Revertering af residual ikke-depolariserende neuromuskulær blokade.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,5 mg neostigminbromid. 

Doseringsforslag

Myasthenia gravis.  

0,25-1 mg i.m. eller s.c. 1-4 gange dgl. 


Tarm- og blæreatoni.  

0,25-0,5 mg i.m. eller s.c. hver 4.-6. time i 2-3 dage.
 

Revertering af neuromuskulær blokade.  

0,5-1 mg i.v. 1-3 gange, evt. i kombination med atropin. 

Kontraindikationer

 • Mekanisk obstruktion i gastro-intestinalkanalen eller urinvejene.
 • Må ikke anvendes sammen med suxamethon.
 • Peritonitis.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Astma
 • Epilepsi
 • Hypotension
 • Hjerteinsufficiens.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Miosis, Tåreflåd.
Øget spytsekretion.
Bronkospasme.
Øget svedtendens.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Muskelkramper.
Sjældne (0,01-0,1 %) AV-blok.
Anafylaktisk reaktion.

Ved behandling af patienter med myasthenia gravis kan forekomme tilvænning, der forsvinder efter en pause på 1-2 uger. 

Interaktioner

 • Stoffernes virkning på det parasympatiske perifere nervesystem ophæves af atropin, mens den muskelrelakserende virkning af suxamethon potenseres/forlænges.
 • Antihistaminer og glukokortikoider kan mindske effekten af kolinesterasehæmmere.
 • β-blokkere kan øge risikoen for bradykardi og hypotension.
 • Samtidig anvendelse af ikke-depolariserende neuromuskulære blokkere (fx mivacurium) kan give forsinket revertering efter neuromuskulær blokade i forbindelse med anæstesi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for under 50 graviditeter med eksposition i 1. trimester. Der er ikke fundet tegn på overhyppighed af fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3907

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Udmeldes ved indikationen myasthenia gravis.

Forgiftning

Kolinergt syndrom.  

Behandling: Massiv overdosering kan behandles med atropin, evt. gentaget afhængig af effekt. 

 

Bemærk: Ved snævervinklet glaukom skal øjnene dryppes med pilocarpin 2 % samtidig med injektion af atropin. 

Farmakodynamik

Kolinesterasehæmmer. Hæmmer reversibelt enzymet kolinesterase, der nedbryder neurotransmitteren acetylkolin, hvorved acetylkolin øger stimuleringen af nikotinerge og muskarine receptorer. Passerer ikke blod-hjerne-barrieren. Virkningsvarighed 3-4 timer. Virkningsvarighed 3-4 timer.  

Farmakokinetik

 • Hydrolyseres af plasmaesteraser og metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 50 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 0,5 mg/ml 744868
5 ml amp

Referencer

3907. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth defects and drugs in pregnancy. Birth defects and drugs in pregnancy. 1977; , http://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19782703483 (Lokaliseret 22. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

30.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...