Pyrazinamid "SAD"

J04AK01
 
 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) pyrazinamid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Voksne. Sædvanligvis 2 g i døgnet givet i én dosis. Døgndosis bør ikke overstige 2 g.
 • Børn > 3 mdr. 35 (30-40) mg/kg legemsvægt i døgnet.

Bemærk: Det er ikke muligt at give doseringsanbefalinger til børn < 3 måneder. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne og børn > 3 mdr. Dosis nedsættes til 10-20 mg/kg legemsvægt/døgn. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Akut arthritis urica. 

Forsigtighedsregler

 • Tæt klinisk og paraklinisk observation ved påvirket leverfunktion.
 • Regelmæssig kontrol af serum-urat.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Artralgi.
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Opkastning.
Leverpåvirkning.
Forhøjet serum-urat.
Nedsat appetit.
Myalgi.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Trombocytopeni.
Hepatotoksicitet.
Porfyri.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anæmi.
Interstitiel nefritis.
Fotosensibilitet.
Ikke kendt Splenomegali.
Abdominalsmerter, Forværring af gastro-duodenale ulcera.
Svimmelhed.
Hepatitis, Hepatomegali.
Forlænget prothrombintid.
Pellagra.
Anfald af arthritis urica, Kramper, Øget muskeltonus.
Vandladningsbesvær.
Erythema multiforme, Purpura.
Hypertension.

Interaktioner

 • Ved samtidig indgift af pyrazinamid og allopurinol hæmmes allopurinols urikosuriske virkning.
 • Allopurinol øger plasmakoncentrationen af pyrazinsyre, som direkte hæmmer den renale uratudskillelse.
 • Pyrazinamid øger clearance for theophyllin med ca. 35 %. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Probenecids urikosuriske effekt mindskes af pyrazinamid. Justering af probeneciddosis kan være nødvendig.
 • Pyrazinamid kan nedsætte plasmakoncentrationen af ciclosporin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ikke humane data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Må kun anvendes til behandling af turberkulose, og behandlingen bør forestås af en speciallæge i lungemedicin eller infektionsmedicin. 

Referencer: 4345

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Virker baktericidt.
 • Virker især ved lavt pH.
 • Virkningsmekanismen er ukendt.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Metaboliseres overvejende i leveren til den aktive metabolit pyrazinsyre.
 • Plasmahalveringstid 9-10 timer (pyrazinamid) og ca. 12 timer (pyrazinsyre).
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne og ca. 30% som pyrazinsyre og metabolitter.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
tabletter 500 mg 745794
112 stk

Foto og identifikation

Tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13,5 x 13,5
tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

4345. Jana N, Vasishta K, Saha SC et al. Obstetrical outcomes among women with extrapulmonary tuberculosis. N Engl J Med. 1999; 341(9):645-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10460815 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...