Carbaglu®

A16AA05
 
 

Middel til behandling af hyperammoniæmi på grund af N-acetylglutamatsyntasemangel samt organiske acidæmier. 

Anvendelsesområder

Hyperammoniæmi på grund af N-acetylglutamatsyntasemangel, propionacidæmi, methylmalonacidæmi og isovalerianeacidæmi. 


Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til behandling af metaboliske sygdomme med hyperammoniæmi. 

Dispenseringsform

Dispergible tabletter. 1 tablet indeholder 200 mg (delekærv) cargluminsyre. 

Doseringsforslag

 • Initialt fra første levedag 100-250 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 2-4 doser.
 • Vedligeholdelsesdosis 10-100 mg/kg legemsvægt/døgn.
 • Dosis justeres individuelt med henblik på at opretholde normale ammoniumniveauer i blod.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne opslæmmes i 5-10 ml vand umiddelbart inden indtagelse.
 • De opslæmmede tabletter kan også gives via nasogastrisk sonde vha. en sprøjte.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Bradykardi.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Analog til N-acetylglutamat, som er den naturligt forekommende aktivator af karbamoylfosfatsyntetase, det første trin i urinstofcyklus.  

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 6 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Efter åbning:
  • Kan opbevares i højst 1 måned ved højst 30°C.
  • Må ikke opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Beholderen skal holdes tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) dispergible tabletter 200 mg 024112
5 stk.
4.318,00 863,60
(BEGR) dispergible tabletter 200 mg 014867
15 stk.
9.630,70 642,05
(BEGR) dispergible tabletter 200 mg 014889
60 stk.
50.342,75 839,05

Substitution

dispergible tabletter 200 mg
Ucedane FrostPharma, Cargluminsyre, dispergible tabletter 200 mg
 

Foto og identifikation

Dispergible tabletter  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 19
dispergible tabletter 200 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

26.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...