TicoVac®

TicoVac Junior
J07BA01
 
 

Anvendelsesområder

 • Profylakse mod TBE-virus ved arbejde eller langvarigt ophold i lokalområder, hvor sygdommen findes, fx i Øst- og Centraleuropa, Sverige samt på Bornholm. Enkelte tilfælde er konstateret i Nordsjælland, og i 2018 blev TBE påvist på Fyn og i Jylland. Dette giver dog ikke anledning til ændring af de nuværende vaccinationsanbefalinger.
 • For at opnå immunitet i førstkommende forårsperiode med skovflåtaktivitet bør første og anden dosis gives i vintermånederne.

Dispenseringsform

TicoVac® (voksne), injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 

1 injektionssprøjte (0,5 ml) indeholder:  

 • 2,4 mikrogram inaktiveret TBE-virus (Neudoerfl stamme).


TicoVac® Junior, injektionsvæske, suspension i injektionssprøjte. 

1 injektionssprøjte (0,25 ml) indeholder:  

 • 1,2 mikrogram inaktiveret TBE-virus (Neudoerfl stamme).

Doseringsforslag

TicoVac® (voksne)

Voksne og unge 16-60 år 

 • Primær vaccination
  • 1. dosis
   • 0,5 ml i.m. i regio deltoidea.
  • 2. dosis
   • 0,5 ml i.m. 1-3 måneder efter 1. dosis.
   • Evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
  • 3. dosis
   • 0,5 ml i.m. 5-12 mdr. efter 2. dosis.
 • Booster vaccination
  • 1. dosis
   • 0,5 ml i.m. 3 år efter 3. dosis i primær vaccination.
  • Derefter
   • 0,5 ml i.m. hvert 5. år.

 

Voksne > 60 år 

 • Primær vaccination
  • 1. dosis
   • 0,5 ml i.m. i regio deltoidea.
  • 2. dosis
   • 0,5 ml i.m. 1-3 måneder efter 1. dosis.
   • Evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
  • 3. dosis
   • 0,5 ml i.m. 5-12 mdr. efter 2. dosis.
 • Booster vaccination
  • 0,5 ml i.m. hvert 3. år efter 3. dosis i primær vaccination.

 

TicoVac® Junior

Børn 1-15 år 

 • Primær vaccination
  • 1. dosis
   • 0,25 ml i.m. i regio deltoidea eller hos børn op til 18 måneder lateralt på lårets forside.
  • 2. dosis
   • 0,25 ml i.m. 1-3 måneder efter 1. dosis
   • Evt. kun 14 dages interval, hvis hurtig immunisering er påkrævet.
  • 3. dosis
   • 0,25 ml i.m. 5-12 mdr. efter 2. dosis.
 • Booster vaccination
  • 1. dosis
   • 0,25 ml i.m. 3 år efter 3. dosis i primær vaccination.
  • Derefter
   • 0,25 ml i.m. hvert 5. år.

 

Catch up-dosis 

 • Hvis intervallet mellem to doser har været længere end anført ovenfor, gives en enkelt catch up-dosis, hvorefter vaccinationsforløbet kan fortsættes.
 • Bemærk: Ingen data om catch up-dosis for børn < 6 år.

 

Injektion 

 • Gives intramuskulært i regio deltoidea eller hos børn op til 18 måneder lateralt på lårets forside.
 • Kan gives subkutant til patienter, som har hæmoragiske forstyrrelser eller får antikoagulantia som profylakse.
 • ikke gives intravaskulært.

 

Beskyttelse 

 • De 2 første doser bør gives i vintermånederne for at opnå immunitet i hele skovflåtsæsonen.
 • Der forventes tilstrækkelig beskyttelse for den igangværende skovflåtsæson efter de 2 første doser.
 • Efter den 3. dosis forventes 3 års beskyttelse.
 • Efter revaccination forventes 5 års beskyttelse, dog kun 3 års beskyttelse hos voksne > 60 år.
 • Beskyttelsesgrad > 90 % hos personer med normalt immunforsvar.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer. Se endvidere Generelt om vacciner og vaccination.
 • Tidligere alvorlige allergiske reaktioner over for æg- og hønseproteiner, neomycin, gentamicin eller andre aminoglykosider.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved cerebrale lidelser.
 • Vaccination bør udsættes ved moderat til alvorlig akut sygdom (med eller uden feber), og ved akut sygdom med feber > 38°C bør vaccination udsættes til tidligst to uger efter helbredelse.
 • Vaccination bør foretages dybt intramuskulært for at mindske risikoen for granulomer. Se evt. vedr. "Aluminiumsholdige vacciner" i Generelt om vacciner og vaccination.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Almindelige (1-10 %) Kvalme.
Træthed, Utilpashed.
Nedsat appetit.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Lymfadenopati.
Sjældne (0,01-0,1 %) Tinnitus.
Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.
Herpes zoster  (hos præ-eksponerede).
Kramper, Smerter i ekstremiteter.
Aseptisk meningitis, Demyelisering, Encefalitis, Encefalomyelitis, Gangforstyrrelser, Guillain-Barrés syndrom, Neuralgi, Neuritis.
Somnolens.
Dyspnø.
Ødemer.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Vaccination bør normalt udskydes - dog ikke, hvis der foreligger konkret risiko for eksposition. 

Se også generelt afsnit om Graviditet under Vacciner

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Specielle karantæneregler ved vacciner. Se kapitel 5 i Transfusionsmedicinske Standarder.

Farmakodynamik

Virker ved at inducere en tilstrækkeligt høj koncentration af TBE-antistoffer for at opnå immunitet over for TBE-virus. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Vaccinen indeholder inaktiveret skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus), fremstillet i kyllingeembryofibroblastceller (CEF-celler).
 • Skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus Neudoerfl stamme) adsorberet på aluminiumhydroxid.

 

Håndtering 

 • Vaccinen skal omrystes før brug.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Skovflåtbåren meningoencephalitisvirus (TBE-virus)injektionsvæske, susp. i sprøjte  1,2 mikrog./0,25 mlinjektionsvæske, susp. i sprøjte  2,4 mikrogr./0,5 ml

Hjælpestoffer

Andre:
Gentamicin : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Æggeproteiner : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Aluminiumhydroxid : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Formaldehyd : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Humant albumin : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Kaliumdihydrogenphosphat : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Natriumchlorid : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Neomycin : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Saccharose : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml, injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 1,2 mikrog./0,25 ml 409850
0,25 ml
334,25
(B) injektionsvæske, susp. i sprøjte 2,4 mikrogr./0,5 ml 564048
1 stk.
342,30

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

24.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...