Litak

L01BB04
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit, purinanalog. 

Anvendelsesområder

 • Hårcelleleukæmi.

Cladribin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg cladribin. 

Doseringsforslag

En enkeltbehandling bestående af 0,14 mg/kg legemsvægt/døgn som s.c. bolusinjektion i 5 døgn.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, erfaring savnes

 • GFR 0-50 ml/min.

  Kontraindiceret ved GFR < 50 ml/min. Der findes ingen data. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B-C) pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Knoglemarvsdepression.
Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Svimmelhed, Træthed.
Infektioner.
Reaktioner på indstiksstedet.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Hoste, Respirationsdepression.
Hududslæt, Purpura, Øget svedtendens.
Almindelige (1-10%) Blødning.
Hjertemislyd, Myokardieiskæmi, Takykardi.
Abdominalsmerter, Flatulens.
Mucositis.
Urticaria.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin.
Artralgi, Artritis, Knoglesmerter, Myalgi.
Sekundær malignitet.
Nervøsitet, Søvnløshed.
Epistaxis, Lungeinfiltrater.
Hudkløe.
Hypotension, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hæmolytisk anæmi.
Conjunctivitis.
Ataksi, Neuropati, Paræstesier.
Apati, Konfusion, Somnolens.
Flebitis.
Sjældne (0,01-0,1%) Eosinofili.
Atrieflimren, Hjerteinsufficiens.
Ileus.
Leverinsufficiens.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Tumorlysesyndrom.
Talebesvær.
Nyrefunktionspåvirkning.
Apopleksi.
Meget sjældne (< 0,01%) Cholecystitis.
Epileptisk anfald.
Depression.
Lungeemboli.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Høje doser kan medføre svær nyreskade, CNS-påvirkning og gastro-intestinale symptomer. 

Farmakodynamik

Aktiveres enzymatisk til cd-ATP, som inkorporeres i DNA og fører til DNA-skader og funktionel inaktivering. Påvirker såvel celler i aktiv cellecyklus som celler i hvilefasen. 

Farmakokinetik

 • Cladribin er en prodrug, der i målcellerne omdannes til den aktive substans Cd-ATP.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 20 minutter (s.c.).
 • Fordelingsvolumen ca. 9,2 l/kg.
 • Plasmakoncentrationen af cladibrin aftager bifasisk efter med plasmahalveringstid ca. 2 timer og 11 timer.
 • Intracellulær halveringstid 15-30 timer (cladribinnukleotider).
 • Ca. 18% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 7,4-7,5. 


Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af cladribin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 019819
1 x 5 ml
3.648,35
(BEGR) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 020106
5 x 5 ml
17.501,85

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

07.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...