Human Albumin "CSL Behring"

B05AA01
 
 

Humant albumin, plasmasubstitut udvundet fra plasma fra raske voksne. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning 5%. 1 l indeholder 50 g humant albumin. 

Infusionsvæske, opløsning 20%. 1 l indeholder 200 g humant albumin. 

Doseringsforslag

Hypovolæmi 

Individuelt afhængigt af patientens hæmodynamiske respons. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved hovedtraume.
 • Ved indgift af albumin til patienter med udbredte kapillærskader (sepsis, hypoxi, brandsår) opnås ikke den ønskede øgning af det intravaskulære volumen. I stedet kan der udvikles interstitiel overhydrering med risiko for nedsat perifer gennemblødning og nedsat organfunktion.
 • Infusion til patienter med hjerteinsufficiens.
 • Under behandlingen skal den hæmodynamiske situation kontrolleres regelmæssigt, herunder fx blodtryk, elektrolytter og urinproduktion.
 • Ved indgivelse af høje doser kontrolleres koagulation og hæmatokritværdi.
 • Natriumindhold
  Infusionsvæsken (både 5% og 20%) indeholder pr. liter 140 mmol natrium, som svarer til 8,19 g natriumchlorid.

Bivirkninger

Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
 • Hypertension og lungeødem, der er forårsaget af for hurtig indgift eller overdosering, bør forebygges ved overvågning af patienten, eventuelt ved kontrol af centralt venetryk.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Humant fysiologisk molekyle. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af albumin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Albumins vigtigste fysiologiske funktion er opretholdelse af blodets onkotiske tryk og transportfunktion.
 • Albumin stabiliserer det cirkulerende blodvolumen og transporterer hormoner, enzymer, lægemidler og toksiner.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 20 døgn.
 • Normalt vil 5-10% forlade karbanen pr. time, men ved udbredt kapillærutæthed, fx ved hypovolæmisk og septisk shock, vil en større del forlade karbanen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Elektrolytindhold/l:
  • 5%:
   Kalium: højst 2 mmol
   Natrium: 130-160 mmol
  • 20%:
   Kalium: højst 2 mmol
   Natrium: 100-160 mmol
 • pH ca. 7.

 

Håndtering 

Forligelighed ved infusion 

 • 5%:
  • Skal gives ufortyndet.
 • 20%:
  • Blandbar med isotoniske opløsninger, fx isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske, isotonisk glucose-infusionsvæske og Ringer-Lactat-infusionsvæske.
 • Der bør ikke tilsættes andre lægemidler til albuminopløsninger før eller under indgift.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Albumin (humant)infusionsvæske, opløsning  5 %infusionsvæske, opløsning  20 %

Hjælpestoffer

Andre:
Natriumacetyltryptophanat : infusionsvæske, opløsning 5 %, infusionsvæske, opløsning 20 %
Natriumcaprylat : infusionsvæske, opløsning 5 %, infusionsvæske, opløsning 20 %
Natriumchlorid : infusionsvæske, opløsning 5 %, infusionsvæske, opløsning 20 %
Sterilt vand : infusionsvæske, opløsning 5 %, infusionsvæske, opløsning 20 %

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 5 % 110124
1 x 250 ml
393,45
(B) infusionsvæske, opløsning 20 % 109697
1 x 100 ml
620,45

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...