Glycerylnitrat "SAD"

C01DA02
 
 

Hurtigtvirkende kardilaterende organisk nitrat til intravenøs anvendelse. 

Anvendelsesområder

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg glycerylnitrat. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

Initialt. 0,2-0,5 mikrogram/kg/min. 


Bemærk: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Konstriktiv pericarditis
 • Perikardial tamponade
 • Samtidig anvendelse af fosfodiesterasehæmmere til behandling af erektil dysfunktion (sildenafil, tadalafil eller vardenafil).

Forsigtighedsregler

 • Anæmi
 • Hypotension med eller uden andre shocktegn,
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Glaukom
 • Aortastenose
 • Mitralstenose
 • Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati
 • Risiko for toleransudvikling.

 

Alkoholindhold 

Infusionsvæsken indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis. 

 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af minutter og timer på infusionshastighed. I stedet for 2 ml/t gives infusionen med 2 ml/minuttet. Opkastning. Indlæggelse med forgiftningssymptomer.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Svimmelhed.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Takykardi.
Døsighed.
Rødme.
Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Synkope.
Sjældne (0,01-0,1%) Methæmoglobinæmi.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter.

Interaktioner

 • Sildenafil, tadalafil og vardenafil forstærker den hypotensive virkning af nitrater og må ikke anvendes samtidig.
 • Bør på grund af indholdet af alkohol ikke anvendes ved samtidig behandling med disulfiram eller metronidazol.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: På grund af halveringstiden er en effekt på barnet usandsynlig. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

I sjældne tilfælde kan forekomme methæmoglobinæmi, se Hemiglobindannere (forgiftning)

Farmakodynamik

 • Udløser universel vasodilatation og øger myokardiets gennemblødning. Fører til et fald i hjertets iltbehov pga. perifer vasodilatation med reduktion i såvel pre- som afterload.
 • Virkningen indtræder øjeblikkeligt og er maksimal efter 1,5-2 minutter.

 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres hurtigt i leveren til glyceryldi- og mononitrater med lavere aktivitet.
 • Plasmahalveringstid 1-3 minutter.
 • Metabolitterne har ca. 20 gange længere halveringstid, men deres betydning for effekten er uklar.
 • Metabolitterne udskilles i urinen.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

10-20 ml koncentrat til infusionsvæske (50-100 mg) opblandes i 250-500 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.  

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka.
 • Infusionsbeholder og infusionssæt må ikke være fremstillet af polyvinylchlorid (PVC), da det binder glycerylnitrat.

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
konc. til infusionsvæske, opl. 5 mg/ml 746867
20 ml

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

09.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...