Dermovat®

D07AD01
 
 

Anvendelsesområder

 • Psoriasis (undtaget udbredt plaque psoriasis)
 • Svære behandlingsrefraktære dermatoser
 • Discoid lupus erythematosus og andre hudlidelser, der ikke responderer tilfredsstillende på de svagere virkende steroider.

 

Bemærk: 

 • Creme. Tørre eller væskende hudpartier.
 • Salve. Tørre, skorpede, skællende hudpartier.
 • Kutanopløsning. Behårede steder, specielt i hårbunden.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 0,5 mg clobetasolpropionat.
Salve. 1 g indeholder 0,5 mg clobetasolpropionat.
Kutanopløsning 0,5 mg/ml. 1 ml indeholder 0,5 mg clobetasolpropionat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i højst 4 uger, indtil der ses bedring. Derefter nedsættes hyppigheden af behandlingen (fx til 2 gange ugtl.), eller der skiftes til et svagere virkende præparat for at reducere hyppigheden af tilbagefald.
 • Den maksimale ugentlige dosis må ikke overstige 50 g/uge.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

 

Bemærk: 

 • Ved særlig resistente læsioner, særlig hvor der er hyperkeratose, kan virkningen af clobetasol øges, hvis nødvendigt, ved at anvende en okklusiv forbinding.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Pruritus uden inflammation
 • Perianal og genital pruritus
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner, fx herpes simplex og varicella
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, medmindre infektionen behandles samtidig.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år, da børn i højere grad udvikler lokale og systemiske bivirkninger.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Lokale overfølsomhedsreaktioner.
 • Anvendelse på områder med tynd hud som fx i ansigtet. Clobetasolpropionat anbefales ikke til patienter med acne vulgaris, rosacea eller perioral dermatitis.
 • Anvendelse på revnet hud eller ved andre tilstande, hvor hudbarrieren kan være skadet.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).
 • Patienter med alvorligt nedsat leverfunktion eller svær diabetes skal monitoreres nøje for bivirkninger.
 • Der kan være risiko for rebound (tilbageslagsvirkning) eller recidiv efter behandlingen ved pludselig seponering af clobetasolpropionat. Patientovervågningen bør derfor øges i tiden efter behandling.

Bivirkninger

 • Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding.
Almindelige (1-10 %) Brændende fornemmelse i huden.
Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Glaukom**, Sløret syn.
Forværring af psoriasis, Hypersensitivitet.
Alopeci, Erytem.
Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Infektioner***.
Meget sjældne (< 0,01 %) Binyrebarkinsufficiens, Hyperkorticisme*.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

** Gælder kun for shampoo

*** Ses kun ved cremer, salve og kutanopløsning

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

Samtidig administration af lægemidler, der kan hæmme CYP3A4 (fx ritonavir, itraconazol) har vist at hæmme metabolismen af kortikosteroider, hvilket fører til øget systemisk eksposition. Den kliniske relevans af denne interaktion afhænger af dosis og administrationsvej for kortikosteroid samt virkningen af CYP3A4-hæmmeren. 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Referencer: 3711, 4045, 4046

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Meget stærkt virkende glukokortikoid. 

Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer: 

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Farmakokinetik

Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion. 

Indholdsstoffer

Clobetasolpropionatcreme  0,5 mg/gsalve  0,5 mg/gkutanopløsning  0,5 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Chlorcresol : creme 0,5 mg/g
Andre:
Bivoks : creme 0,5 mg/g
Carbomer 934 : kutanopløsning 0,5 mg/ml
Cetostearylalkohol : creme 0,5 mg/g
Citronsyre : creme 0,5 mg/g
Glycerolmonostearat : creme 0,5 mg/g
Isopropylalkohol : kutanopløsning 0,5 mg/ml
Macrogoler : creme 0,5 mg/g
Natriumcitrat : creme 0,5 mg/g
Propylenglycol : creme 0,5 mg/g, salve 0,5 mg/g
Sorbitansesquioleat : salve 0,5 mg/g
Sterilt vand : creme 0,5 mg/g, kutanopløsning 0,5 mg/ml
Vaselin : salve 0,5 mg/g

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 0,5 mg/g 145545
30 g
47,75
(B) creme 0,5 mg/g 462036
100 g
112,30
(B) salve 0,5 mg/g 380621
30 g
63,65
(B) salve 0,5 mg/g 462051
100 g
95,95
(B) kutanopløsning 0,5 mg/ml 419945
25 ml
51,60

Substitution

kutanopløsning 0,5 mg/ml
Dermovate (Parallelimport), Clobetasolpropionat, kutanopløsning 0,5 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 17. december 2018)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

08.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...