Normosang®

B06AB01
 
 
Humant hæmin udvundet fra erytrocytter fra raske bloddonorer.

Anvendelsesområder

Akutte anfald af hepatisk porfyri

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 25 mg humant hæmin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn.  

 • 3 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion 1 gang dgl. i 4 dage. 
 • Højst 250 mg/dag.

Indgivelse 

 • I.v. infusion i en stor vene i underarmen eller central vene over mindst 30 min.

Bemærk: Behandlingen indledes hurtigst muligt i anfaldet. 
 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Forsigtighedsregler

 • Hæmin indeholder jern. Derfor bør serum-ferritin kontrolleres hos patienter, der modtager mange og hyppige hæminkure.
 • Forsigtighed bør udvises ved:
 • Hvis den intravenøse kanyle er anlagt for længe, kan der pga. irritation opstå karskader og deraf følgende ekstravasation.
 • Alkoholindhold
  Koncentrat til infusionsvæske indeholder en mindre mængde alkohol, < 0,1 g pr. dosis.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Forhøjet serum-ferritin.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet.

Interaktioner

Hæmin omsættes via CYP450-enzymer og kan derfor nedsætte virkningen af andre midler (fx østrogener, barbiturater og steroider), der omsættes via samme system, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen humane data, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hæmin (slutproduktet i hæmsyntesen) nedsætter aktiviteten af ALA-syntetase (det hastighedsbegrænsende første trin i hæmsyntesen) via negativ feedback, og bremser således hæmsyntesen og dermed produktionen af neurotoksiske, intermediære metabolitter.

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 11 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat til infusionsvæske tilsættes 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske i glasflaske.
 • Opløsningen er sort og ustabil.
 • Det anbefales at bruge et infusionsfilter med 25 mikrometer porestørrelse.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske skal anvendes inden for 1 time.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) konc. til infusionsvæske, opl. 25 mg/ml 101105
4 x 10 ml
27.020,40
 
 

Revisionsdato

20.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 26. juli 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...