Moxonat

C02AC05
 
 

Antihypertensivum med central virkning. I1-imidazolinreceptoragonist

Anvendelsesområder

Arteriel hypertension

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,2 mg eller 0,4 mg moxonidin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 0,2 mg om morgenen.
 • Kan øges med 3 ugers interval afhængig af effekt til 0,4 mg dgl.
 • Maksimalt 0,6 mg dgl. fordelt på 2 doser.

 

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 16 år.
 • Kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Døgndosis bør ikke overstige 0,3 mg 

 • GFR 30-60 ml/min.

  Voksne. Enkeltdosis bør ikke overstige 0,2 mg. Døgndosis bør ikke overstige 0,4 mg. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Syg sinusknude
 • Sinuatrialt blok
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Bradykardi
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens.

Forsigtighedsregler

 • Disponering for udvikling af AV-blok
 • Koronar arteriesygdom
 • Ustabil angina pectoris.

 

Hvis moxonidin anvendes sammen med β-blokkere, bør β-blokkeren seponeres først og et par dage derefter moxonidin. 

Bivirkninger

Mundtørhed, hovedpine, kraftesløshed, svimmelhed og somnolens ses især ved behandlingsstart, men svinder som regel i løbet af behandlingen. 

Meget almindelige (> 10 %) Mundtørhed.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed.
Rygsmerter.
Hovedpine.
Hallucinationer, Somnolens, Søvnforstyrrelser, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt.
Vasodilatation.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi.
Tinnitus.
Angioødem.
Paræstesier.
Angst, Depression, Nervøsitet.
Inkontinens, Urinretention.
Gynækomasti, Impotens.
Hypotension, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer, Raynauds syndrom, Synkope.

Interaktioner

 • Moxonidin forstærker virkningen af alkohol, hypnotika og anxiolytika.
 • Samtidig behandling med tricykliske antidepressiva bør så vidt muligt undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Binder sig til centrale α2-receptorer samt til I1-imidazolinreceptorer. Stimulation af disse receptorer medfører en nedsættelse af den sympatiske nerveaktivitet og dermed nedsat kartonus med nedsat blodtryk.
 • Maksimal virkning efter 1,5-4 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • 60-80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Moxonidinfilmovertrukne tabletter  0,2 mgfilmovertrukne tabletter  0,4 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 0,2 mg, filmovertrukne tabletter 0,4 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 0,2 mg, filmovertrukne tabletter 0,4 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 0,2 mg, filmovertrukne tabletter 0,4 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 0,2 mg, filmovertrukne tabletter 0,4 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.) 019514
30 stk. (blister)
97,55 4,88
(B) filmovertrukne tabletter 0,2 mg (kan dosisdisp.) 019507
100 stk. (blister)
59,85 0,90
(B) filmovertrukne tabletter 0,4 mg (kan dosisdisp.) 019538
100 stk. (blister)
59,85 0,45

Substitution

filmovertrukne tabletter 0,2 mg
Moxonidin "Actavis" SanoSwiss, Moxonidin, filmovertrukne tabletter 0,2 mg
Moxonidin "Teva" TEVA, Moxonidin, filmovertrukne tabletter 0,2 mg
 
filmovertrukne tabletter 0,4 mg
Moxonidin "Actavis" SanoSwiss, Moxonidin, filmovertrukne tabletter 0,4 mg
Moxonidin "Teva" TEVA, Moxonidin, filmovertrukne tabletter 0,4 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  0,2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 0,2 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  0,4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
filmovertrukne tabletter 0,4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...