Emend®

A04AD12
 
 

Neurokinin (NK1)-receptorantagonist med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med cytostatikabehandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 80 mg eller 125 mg aprepitant. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • 125 mg 1. dag 1 time før kemoterapi
 • Derefter 80 mg om morgenen dag 2 og 3.


Bemærk: 

 • Anvendes dag 1 kun i kombination med glukokortikoid og 5-HT3-antagonist og dag 2 og 3 enten i kombination med glukokortikoid (ved cisplatin) eller alene (cyclophosphamid plus antracyclin).
 • Ved samtidig anvendelse af glukokortikoid anbefales at reducere steroiddosis med 50 % pga. aprepitants hæmning af CYP3A4.
 • Se også produktresumé vedr. behandlingsregimer.
 • Kapslerne skal synkes hele.

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med:
  • pimozid
  • kraftige CYP3A4-hæmmere.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Dyspepsi, Hikke, Obstipation.
Træthed.
Forhøjet ALAT.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Neutropeni.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1 %) Bradykardi, Kardiovaskulære hændelser.
Tinnitus.
Conjunctivitis.
Colitis, Stomatitis.
Letargi.
Stevens-Johnsons syndrom.
Candidiasis, Infektioner.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Glucosuri.
Hyponatriæmi.
Muskelkramper, Muskelsvaghed.
Gangforstyrrelser.
Eufori, Kognitiv dysfunktion, Konfusion.
Hæmaturi.
Fotosensibilitet.
Ødemer.
Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Angst.

Interaktioner

 • Aprepitant er moderat hæmmer af CYP3A4. Plasmakoncentrationen af pimozid øges. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig indgift af kraftige CYP3A4-hæmmere, fx clarithromycin, itraconazol og ritonavir, øger plasmakoncentrationen af aprepitant. Kombination er kontraindiceret.
 • Plasmakoncentrationen af andre oralt administrerede substanser for CYP3A4 kan øges op til ca. 3 gange under behandlingen med aprepitant. Virkningen på i.v.-administrerede CYP3A4-substanser forventes at være mindre. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig anvendelse af CYP3A4-induktorer, fx carbamazepin, phenytoin, phenobarbital, rifampicin og naturlægemidler med perikon, nedsætter plasmakoncentrationen af aprepitant.
 • Aprepitant nedsætter effekten af warfarin pga. induktion af warfarins omsætning i CYP2C9.
 • Effekten af oral antikonception kan være nedsat.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 2 måneder efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Bindes til NK1-receptoren i kemoreceptor-triggerzonen og nucleus tractus solitarius.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60 %.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4, i mindre grad via CYP1A2 og CYP2C19 til inaktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid 9-13 timer.

Indholdsstoffer

Aprepitanthårde kapsler  125 mg+80 mghårde kapsler  80 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 125 mg+80 mg, hårde kapsler 80 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 125 mg+80 mg, hårde kapsler 80 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde kapsler 125 mg+80 mg (kan dosisdisp.) 017331
1 + 2 stk. (blister)
575,00 332,95
(A) hårde kapsler 80 mg (kan dosisdisp.) 018520
2 stk. (blister)
472,25 486,86

Substitution

hårde kapsler 125 mg+80 mg
Aprepitant "Medical Valley" Medical Valley, Aprepitant, hårde kapsler 125+80 mg
Aprepitant "Sandoz" Sandoz, Aprepitant, hårde kapsler 125+80 mg
Aprepitant "Stada" STADA Nordic, Aprepitant, hårde kapsler 125+80 mg
 
hårde kapsler 80 mg
Aprepitant "Stada" STADA Nordic, Aprepitant, hårde kapsler 80 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  125 mg+80 mg  (125 mg)

Præg:
462, 125 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lyserød, Hvid
Mål i mm: 7 x 19
hårde kapsler 125 mg+80 mg (125 mg)
 
 
 

Hårde kapsler  125 mg+80 mg  (80 mg)

Præg:
80 mg, 461
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 18
hårde kapsler 125 mg+80 mg (80 mg)
 
 
 

Hårde kapsler  80 mg

Præg:
80 mg, 461
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 18
hårde kapsler 80 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

30.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...