Betnovat® med Chinoform

D07BC01
 
 

Anvendelsesområder

 • Dermatitis, især allergiske og toksiske eksemer
 • Psoriasis inficeret med clioquinolfølsomme mikroorganismer.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 1 mg betamethason (som 17-valerat) og 30 mg clioquinol. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 2 gange dgl. i højst 4 uger.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Hudkløe uden inflammation
 • Perianal og genital hudkløe, når det ikke er forårsaget af lichen simplex
 • Virale infektioner fx herpes simplex og varicella
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis
 • Primære eller sekundære infektioner forårsaget af gærceller
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved behandling af store hudområder, specielt hos børn og ved behandling under okklusion, er der potentiel risiko for systemisk kortikosteroid bivirkninger.
 • Topikale kortikosteroider skal anvendes med forsigtighed i forbindelse med psoriasis, da der er set tilfælde af tilbagefald, udvikling af tolerans, risiko for generel pustuløs psoriasis og udvikling af lokal eller systemisk toksicitet, på grund af hudens nedsatte barrierefunktion. Patienten bør monitoreres nøje ved anvendelse af topikale steroider i forbindelse med psoriasis.
 • Se også glukokortikoider til udvortes brug.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

 • Bivirkningerne kan optræde hyppigere ved anvendelse af okklusiv forbinding.
Almindelige (1-10 %) Brændende fornemmelse i huden.
Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Sløret syn.
Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner.
Hyperkorticisme*.

* Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt hos børn og nyfødte. 

 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Absorptionen er ringe for betamethason, men betydelig for clioquinol. Der er ingen data for anvendelse af clioquinol. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4045, 4046

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption af betamethason er ringe, men betydelig for clioquinol. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Betamethason 

Stærkt virkende glukokortikoid. 

Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer: 

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Clioquinol 

 • Bakterie- og svampedræbende virkning på en række bakterier, sandsynligvis på grund af indholdet af iod.

Farmakokinetik

Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion. 

Indholdsstoffer

Betamethasoncreme  1 + 30 mg/gcreme  1+30 mg/g  (Orifarm) creme  1+30 mg/g  (2care4)
Clioquinolcreme  1 + 30 mg/gcreme  1+30 mg/g  (Orifarm) creme  1+30 mg/g  (2care4)

Hjælpestoffer

Konservering:
Chlorcresol : creme 1 + 30 mg/g, creme 1+30 mg/g  (Orifarm)
Andre:
Cetostearylalkohol : creme 1 + 30 mg/g, creme 1+30 mg/g  (Orifarm)
Macrogoler : creme 1 + 30 mg/g
Macrogolcetostearylether : creme 1+30 mg/g  (Orifarm)
Natriumdihydrogenphosphat : creme 1 + 30 mg/g
Paraffin : creme 1 + 30 mg/g
Phosphorsyre : creme 1 + 30 mg/g
Sterilt vand : creme 1 + 30 mg/g
Vaselin : creme 1 + 30 mg/g

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 1 + 30 mg/g 008524
30 g
83,40
(B) creme 1+30 mg/g  (Orifarm) 584529
30 g
90,00
(B) creme 1+30 mg/g  (2care4) 120579
30 g
Udgået 23-08-2021

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 17. december 2018)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

08.01.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...