Hexvix®

V04CX06
 
 
Diagnostikum til påvisning af blærecancer.

Anvendelsesområder

Påvisning af blæretumorer. Fluorescenscystoskopi med blåt lys er indiceret som supplement til standardcystoskopi med hvidt lys som en del af diagnosticering, behandling og opfølgning af blæretumorer hos patienter med kendt blæretumorer eller ved stærk mistanke om blæretumorer. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til intravesikal opløsning. 1 hætteglas indeholder 85 mg hexaminolevulinat (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

  • Blæren tømmes.
  • Derefter instilleres 50 ml i blæren via et kateter.
  • Væsken skal forblive i blæren i ca. 1 time.
  • Cystoskopi med blåt lys skal iværksættes inden for 1 time efter tømning af blæren.


Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år. 

Kontraindikationer

Porfyri.

Forsigtighedsregler

  • Blæreinflammation, fx efter BCG-behandling, skal udelukkes ved cystoskopi med hvidt lys, før behandlingen indledes.
  • Forsigtighed ved moderat til svær leukocyturi.
  • Inflammation øger risikoen for lokal toksicitet og falsk positive fund (falsk fluorescens).
  • Risiko for sensibilisering ved hudkontakt.
  • Beredskab mod anafylaksi bør være let tilgængeligt, da risikoen for alvorlig anafylaktisk reaktion er tilstede.
  • Øget risiko for falsk fluorescens i resektionsområdet hos patienter, som for nylig har fået foretaget kirurgiske indgreb i blæren.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Smerter  (efter undersøgelsen), Temperaturstigning.
Hovedpine.
Blæresmerter, Blærespasmer, Dysuri, Hæmaturi, Urinretention.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi.
Sepsis.
Anfald af arthritis urica, Rygsmerter.
Inkontinens, Urinvejsinfektion.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

Medfører øget akkumulering af porfyriner i læsioner i forhold til i normalt blæreurothelium. Ved efterfølgende belysning med blåt lys kan tumorer visualiseres tydeligt vha. fluorescens. 

Farmakokinetik

Efter intravesikal administration absorberes 5-10% systemisk.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Beregnet til intravesikal instillation efter opløsning i medfølgende solvens. 

Tilberedning af blæreskyllevæske 

Tilberedes aseptisk, se medfølgende brugsvejledning. 

Holdbarhed 

Den brugsfærdige opløsning er kemisk holdbar i 2 timer ved 2-8º C, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

HexaminolevulinatPulver og solvens til intravesikal opløsning  85 mgPulver og solvens til intravesikal opløsning  85 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg ((solvens)) , Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg  (2care4) ((solvens))
Kaliumdihydrogenphosphat : Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg ((solvens)) , Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg  (2care4) ((solvens))
Natriumchlorid : Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg ((solvens)) , Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg  (2care4) ((solvens))
Natriumhydroxid : Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg ((solvens)) , Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg  (2care4) ((solvens))
Saltsyre : Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg ((solvens)) , Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg  (2care4) ((solvens))
Sterilt vand : Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg ((solvens)) , Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg  (2care4) ((solvens))

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg 373205
1 stk. (med Mini-Spike)
6.096,65
(B) Pulver og solvens til intravesikal opløsning 85 mg  (2care4) 496475
1 stk.
5.762,65

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

16.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 26. juli 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...