Diprosalic®

D07XC01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 0,5 mg betamethason (som dipropionat) og 30 mg salicylsyre. 

Kutanopløsning. 1 g indeholder 0,5 mg betamethason (som dipropionat) og 20 mg salicylsyre. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i højst 6 uger.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner, fx herpes simplex og varicella
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, med mindre infektionen behandles samtidig.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Bør ikke anvendes omkring øjnene, da dette kan medføre forhøjet tryk i øjet og føre til grøn stær efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Brændende fornemmelse i huden.
Hudkløe.
Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner.
Hyperkorticisme.
Ikke kendt Sløret syn.

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4045, 4046

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Betamethason 

Stærkt virkende glukokortikoid.
Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:  

 • nedsætter densiteten af mastceller
 • aktiverer eosinofile granulocytter
 • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
 • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Salicylsyre 

 • Virker keratolytisk og forbedrer indtrængningen af ​betamethason.

Farmakokinetik

Glukokortikoider kan absorberes fra intakt hud. Absorptionen er øget fra læderet hud og samtidig okklusion.  

 

Indholdsstoffer

Betamethasonsalve  0,5+30 mg/g  (Paranova Danmark) salve  0,5+30 mg/g  (2care4) kutanopløsning  0,5+20 mg/gkutanopløsning  0,5+20 mg/g  (2care4) kutanopløsning  0,5+20 mg/g  (Orifarm)
Salicylsyresalve  0,5+30 mg/g  (Paranova Danmark) salve  0,5+30 mg/g  (2care4) kutanopløsning  0,5+20 mg/gkutanopløsning  0,5+20 mg/g  (2care4) kutanopløsning  0,5+20 mg/g  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumedetat : kutanopløsning 0,5+20 mg/g, kutanopløsning 0,5+20 mg/g  (2care4) , kutanopløsning 0,5+20 mg/g  (Orifarm)
Hypromellose : kutanopløsning 0,5+20 mg/g, kutanopløsning 0,5+20 mg/g  (2care4) , kutanopløsning 0,5+20 mg/g  (Orifarm)
Isopropylalkohol : kutanopløsning 0,5+20 mg/g, kutanopløsning 0,5+20 mg/g  (2care4) , kutanopløsning 0,5+20 mg/g  (Orifarm)
Renset vand : kutanopløsning 0,5+20 mg/g, kutanopløsning 0,5+20 mg/g  (2care4) , kutanopløsning 0,5+20 mg/g  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) salve 0,5+30 mg/g  (Paranova Danmark) 572057
30 g
197,05
(B) salve 0,5+30 mg/g  (2care4) 545784
30 g
195,70
(B) salve 0,5+30 mg/g  (Paranova Danmark) 008176
60 g
349,70
(B) salve 0,5+30 mg/g  (2care4) 499191
60 g
348,75
(B) salve 0,5+30 mg/g  (Paranova Danmark) 584037
90 g (3 x 30)
525,25
(B) salve 0,5+30 mg/g  (2care4) 076294
90 g (3x30)
523,90
(B) kutanopløsning 0,5+20 mg/g  (2care4) 086784
90 g
182,25
(B) kutanopløsning 0,5+20 mg/g 431985
100 ml (93 g)
218,60
(B) kutanopløsning 0,5+20 mg/g  (Orifarm) 491356
100 ml (93 g)
293,00
(B) kutanopløsning 0,5+20 mg/g  (2care4) 396624
120 g
214,00

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4045. Chi CC, Wang SH, Kirtschig G. Safety of Topical Corticosteroids in Pregnancy. JAMA Dermatol. 2016; 152(8):934-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27366995 (Lokaliseret 17. december 2018)


4046. Chi CC, Wang SH, Wojnarowska F et al. Safety of topical corticosteroids in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26497573 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

30.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...