Dalacin® kutanemulsion

D10AF01
 
 

Hudmiddel indeholdende antibiotikum til lokal anvendelse mod acne vulgaris. 

Anvendelsesområder

Svære tilfælde af acne vulgaris. 

Dispenseringsform

Kutanemulsion. 1 ml indeholder 10 mg clindamycin (som phosphat). 

Doseringsforslag

Appliceres 2 gange dgl.
 

Bemærk: Bør kun anvendes til behandling af svære tilfælde af acne vulgaris og da i så kort tid som muligt på grund af risikoen for udvikling af resistente mikroorganismer. 

Kontraindikationer

  • Antibiotika-associeret colitis i anamnesen.
  • Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Inflammatorisk tarmsygdom i anamnesen. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Urticaria.
Erytem, Hudirritation, Hudkløe, Seborré, Tør hud.
Sjældne (0,01-0,1%) Colitis.
Ikke kendt Øjensmerter*.
Folliculitis.

*Øjensmerter er en konsekvens af ukorrekt anvendelse af kutanemulsion. 

 

Interaktioner

Forhøjet INR og/eller blødning er rapporteret hos patienter i behandling med clindamycin i kombination med vitamin K-antagonister (bl.a. warfarin). Monitorering er derfor påkrævet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. For clindamycin er der data for ca. 1.500 1. trimester-eksponerede efter lokal eller systemisk (mindst 700 systemisk) administration uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Èt metodologisk tvivlsomt studie angiver en lille øget risiko for medfødte misdannelser. 

Referencer: 1550, 3711, 3715, 3716, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Virker bakteriostatisk over for bl.a. anaerobe grampositive bakterier som Propionibacterium acnes.  

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Clindamycinkutanemulsion  10 mg/mlkutanemulsion  10 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Andre:
Cetostearylalkohol : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Glycerol : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Isostearylalkohol : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Lexemul T : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Natriumlaurylsarcosinat : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Renset vand : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Stearinsyre : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kutanemulsion 10 mg/ml 494559
60 ml
167,60
(B) kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4) 596518
60 ml
166,00

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3715. Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F et al. Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymp-tomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial. Lancet. 2003; 361(9362):983-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660054 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

04.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 26. juli 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...