Dalacin® kutanemulsion

D10AF01
 
 

Hudmiddel indeholdende antibiotikum til lokal anvendelse mod acne vulgaris. 

Anvendelsesområder

Svære tilfælde af acne vulgaris. 

Dispenseringsform

Kutanemulsion. 1 ml indeholder 10 mg clindamycin (som phosphat). 

Doseringsforslag

Appliceres 2 gange dgl.
 

Bemærk: Bør kun anvendes til behandling af svære tilfælde af acne vulgaris og da i så kort tid som muligt på grund af risikoen for udvikling af resistente mikroorganismer. 

Kontraindikationer

  • Antibiotika-associeret colitis i anamnesen.
  • Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

Inflammatorisk tarmsygdom i anamnesen. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Urticaria.
Erytem, Hudirritation, Hudkløe, Seborré, Tør hud.
Sjældne (0,01-0,1%) Colitis.
Ikke kendt Øjensmerter*.
Folliculitis.

*Øjensmerter er en konsekvens af ukorrekt anvendelse af kutanemulsion. 

 

Interaktioner

Forhøjet INR og/eller blødning er rapporteret hos patienter i behandling med clindamycin i kombination med vitamin K-antagonister (bl.a. warfarin). Monitorering er derfor påkrævet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. For clindamycin er der data for ca. 1.500 1. trimester-eksponerede efter lokal eller systemisk (mindst 700 systemisk) administration uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Èt metodologisk tvivlsomt studie angiver en lille øget risiko for medfødte misdannelser. 

Referencer: 1550, 3711, 3715, 3716, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Virker bakteriostatisk over for bl.a. anaerobe grampositive bakterier som Propionibacterium acnes.  

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Clindamycinkutanemulsion  10 mg/mlkutanemulsion  10 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Andre:
Cetostearylalkohol : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Glycerol : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Isostearylalkohol : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Lexemul T : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Natriumlaurylsarcosinat : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Renset vand : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)
Stearinsyre : kutanemulsion 10 mg/ml, kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kutanemulsion 10 mg/ml 494559
60 ml
167,60
(B) kutanemulsion 10 mg/ml  (2care4) 596518
60 ml
167,65

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3715. Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F et al. Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymp-tomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial. Lancet. 2003; 361(9362):983-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660054 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

04.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...