Glimepirid "Stada"

A10BB12
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Læs mere. 

 

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med  kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv), 2 mg (delekærv), 3 mg (delekærv) eller 4 mg (delekærv) glimepirid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Initialt 1 mg dgl. stigende med 1 mg hver 1.-2. uge.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1-4 mg dgl. Dagdoser over 4 mg giver sjældent yderligere effekt.
 • Anbefalet maksimal dosis er 6 mg.

 

Bemærk: 

 • Skal indtages umiddelbart før eller i forbindelse med dagens første måltid.
 • Tabletterne skal synkes hele eller halve.
 • Må ikke knuses eller tygges.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Øget risiko for hypoglykæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Diabetisk koma
 • Kendt overfølsomhed over for andre sulfonylurinstoffer, da krydsallergi er beskrevet
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Efter længere tids faste
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af dosering i antal tabletter med dosering i mg. Fejlagtigt ordineres 1,5 tablet (af 3 mg) i stedet for 1,5 mg, som patienten vanligt får. Svær hypoglykæmi, der kræver behandling med glucose i.v.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Nedsat hæmatokritværdi.
Hypoglykæmi.
Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01 %) Abdominalsmerter.
Hepatitis, Leverinsufficiens.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Hyponatriæmi.
Vasculitis.
Ikke kendt Synsforstyrrelser.
Trombocytopenisk purpura.
 • Hypoglykæmi ses ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang kan forekomme.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsageligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
  • loop-diuretika
  • thiaziddiuretika
  • barbiturater
  • glukokortikoider.
 • Glimepirid bør tages mindst 4 timer før colesevelam for at undgå, at colesevelam binder sig til glimepirid og dermed reducerer glimepirids absorption fra mave-tarmkanalen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data for glimepirid, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5-8 timer.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Glimepiridtabletter  1 mgtabletter  2 mgtabletter  3 mgtabletter  4 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 1 mg, tabletter 2 mg, tabletter 3 mg, tabletter 4 mg
Tartrazin (E102) : tabletter 2 mg
Andre:
Lactose : tabletter 1 mg, tabletter 2 mg, tabletter 3 mg, tabletter 4 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 031842
90 stk. (blister)
98,85 2,20
(B) tabletter 2 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 031851
90 stk. (blister)
70,35 0,78
(B) tabletter 3 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 031860
90 stk. (blister)
133,85 0,99
(B) tabletter 4 mg  (PharmaCoDane) (kan dosisdisp.) 031869
90 stk. (blister)
124,45 0,69

Substitution

tabletter 1 mg
Glimepirid "Bluefish" Bluefish, Glimepirid, tabletter 1 mg
 
tabletter 2 mg
Glimepirid "Bluefish" Bluefish, Glimepirid, tabletter 2 mg
Glimepirid "Sandoz" Sandoz, Glimepirid, tabletter 2 mg
 
tabletter 3 mg
Glimepirid "Bluefish" Bluefish, Glimepirid, tabletter 3 mg
Glimepirid "Sandoz" Sandoz, Glimepirid, tabletter 3 mg
 
tabletter 4 mg
Glimepirid "Bluefish" Bluefish, Glimepirid, tabletter 4 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
G
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 4,2 x 8,1
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg

Præg:
G
Kærv: Delekærv
Farve: Grøn
Mål i mm: 5 x 10
tabletter 2 mg
 
 
 

Tabletter  3 mg

Præg:
G
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 5,2 x 10,3
tabletter 3 mg
 
 
 

Tabletter  4 mg

Præg:
G
Kærv: Delekærv
Farve: Blå
Mål i mm: 5 x 10
tabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

20.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...