Aloxi®

A04AA05
 
 

Serotonin-receptorantagonister af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af kvalme og opkastninger forårsaget af medicinsk kræftbehandling. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 500 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid). 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram palonosetron (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Voksne. 500 mikrogram ca. 1 time før start af kemoterapi.

Parenteralt 

 • Voksne. 250 mikrogram som langsom (30 sek.) i.v. bolus ca. 30 min. før start af kemoterapi.
 • Børn > 1 måned. 20 mikrogram/kg legemsvægt (dog højst 1.500 mikrogram) som i.v. infusion over 15 minutter ca. 30 min. før start af kemoterapi.

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister.  

Forsigtighedsregler

 • Subakut tarmobstruktion, idet tarmmotiliteten kan påvirkes.
 • Forsigtighed ved forlænget QT-interval eller øget risiko herfor (fx elektrolytforstyrrelser, kongestiv hjerteinsufficiens og bradyarytmi) pga. risiko for torsades de pointes. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Diarré, Obstipation.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1%) AV-blok, Bradykardi, Myokardieiskæmi, Supraventrikulær ekstrasystoli.
Tinnitus.
Synsforstyrrelser  (nedsat syn).
Abdominalsmerter.
Forlænget QT-interval.
Artralgi.
Perifer neuropati.
Angst, Eufori, Somnolens.
Urinretention.
Dyspnø.
Hypertension, Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion  (ved parenteral adm.).

Interaktioner

Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af 5-HT3 -receptorantagonister og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Serotonin-receptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner. 

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 8,3 l/kg.
 • Metaboliseres delvis i leveren via CYP2D6 og i mindre grad via CYP3A4 og CYP1A2 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 40 timer.
 • Ca. 40% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 97%.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Injektionsvæske 

Egenskaber 

pH 4,5-5,5. 


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. 

Indholdsstoffer

Palonosetronbløde kapsler  500 mikrograminjektionsvæske, opl.  50 mikrogram/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : bløde kapsler 500 mikrogram
Titandioxid (E171) : bløde kapsler 500 mikrogram
Andre:
Citronsyre : injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Dinatriumedetat : injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Macrogoler : bløde kapsler 500 mikrogram
Mannitol : injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Natriumcitrat : injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) bløde kapsler 500 mikrogram 177320
1 stk. (blister)
776,75 776,75
(BEGR) bløde kapsler 500 mikrogram 158992
5 stk. (blister)
3.816,45 763,29
(BEGR) injektionsvæske, opl. 50 mikrogram/ml 068014
5 ml
Udgået 05-10-2020

Foto og identifikation

Bløde kapsler  500 mikrogram

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Beige
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 
 

Revisionsdato

28.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...