Prialt

N02BG08
 
 

Analgetikum. N-type calciumkanalblokker. Ziconotid

Anvendelsesområder

Stærke kroniske smerter, som kræver intratekal analgesi.
Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med erfaring i intratekal indgift. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mikrogram ziconotid (som acetat). 

Doseringsforslag

Voksne. Initialt 2,4 mikrogram/dag som kontinuerlig infusion intratekalt. 

Dosis kan titreres op med 2,4 mikrogram/dag med et interval på mindst 24 timer og helst 48 timer eller mere. 

Sædvanligvis ≤ 9,6 mikrogram/dag, højst 21,6 mikrogram/dag. 


Bemærk: Skal indgives via et intratekalt kateter ved hjælp af ekstern eller intern infusionspumpe. Der er ingen erfaring med langtidsbehandling. 

Kontraindikationer

Intratekal kemoterapi.

Forsigtighedsregler

  • Plasma-kreatinkinase bør kontrolleres
  • Depression
  • Intratekal behandling medfører risiko for meningitis og andre alvorlige infektioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nystagmus, Sløret syn.
Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Gangforstyrrelser, Hovedpine.
Konfusion, Somnolens.
Almindelige (1-10%) Tinnitus.
Fotofobi, Synsforstyrrelser  (fx dobbeltsyn).
Abdominalsmerter, Diarré, Mundtørhed, Obstipation, Smagsforstyrrelser.
Balanceforstyrrelser, Kulderystelser, Temperaturstigning, Træthed.
Forhøjet plasma-kreatinkinase, Vægttab.
Nedsat appetit.
Artralgi, Muskelkramper, Muskelsvaghed, Myalgi, Smerter i ekstremiteter.
Arefleksi, Ataksi, Hukommelsesbesvær, Hyperæstesi, Hyporefleksi, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Paræstesier, Sedation, Tremor.
Agitation, Angst, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Hallucinationer, Irritabilitet, Kognitiv dysfunktion, Nervøsitet, Søvnløshed, Talebesvær.
Dysuri, Inkontinens, Urinretention.
Brystsmerter.
Dyspnø, Ændret lugtesans.
Øget svedtendens.
Hypotension, Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Sepsis.
Rhabdomyolyse.
Aseptisk meningitis, Encefalopati.
Delirium, Psykose, Suicidaladfærd.
Akut nyresvigt.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

Samtidig indgift af baclofen, eller bupivacain kan medføre somnolens. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Hæmmer frigørelsen af neurotransmittere, inkl. substans P, og hermed det spinale smertesignal.

Farmakokinetik

  • Efter intratekal infusion er halveringstiden i cerebrospinalvæsken 4,6 timer.
  • Efter passage til det systemiske kredsløb degraderes ziconotid til peptidfragmenter og aminosyrer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3-5. 


Forligelighed ved infusion 

Kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske til en koncentration på mindst 5 mikrogram/ml (ekstern pumpe) eller 25 mikrogram/ml (intern pumpe). 

Må ikke blandes med andre farmaka. 


Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Brugsfærdig infusionsvæske: Holdbarheden afhænger af den anvendte pumpetype.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 100 mikrogram/ml 071223
1 ml
3.500,50 420,08
 
 

Revisionsdato

20.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...