Naglazyme®

A16AB08
 
 

Middel til behandling af mukopolysakkaridose VI (N-acetylgalactosamin-sulfatase-mangel, MPS VI, Maroteaux-Lamys syndrom). Galsulfase er fremstillet ved genteknologi. 

Anvendelsesområder

Enzymsubstitutionsterapi hos patienter med mukopolysaccharidose VI. 


Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til MPS VI. 

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg galsulfase. 

Doseringsforslag

Voksne og børn. 1 mg/kg legemsvægt som i.v. infusion over 4 timer 1 gang ugentlig.   


Bemærk: Begrænset erfaring vedr. patienter < 5 år og > 65 år. 

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet.  

Forsigtighedsregler

 • Bør gives med forsigtighed under luftvejssygdomme.
 • Patienter med milde til moderate symptomer på overfølsomhed over for galsulfase kan præmedicineres med antihistamin og/eller paracetamol/ibuprofen.
 • Risiko for akut kardiorespiratorisk svigt, og derfor udvises forsigtighed ved patienter med:
  • Følsomhed over for væske-overload
  • Legemsvægt ≤ 20 kg
  • Akut underliggende luftvejssygdom
  • Kompromitteret hjerte- og/eller lungefunktion.
   Passende monitorering skal være til stede under behandlingen, og i nogle tilfælde er det nødvendigt med langtidsobservation.
 • I tilfælde af immunmedierede reaktioner bør det overvejes at afbryde indgivelsen. Risiko og fordel ved genoptagelse af behandlingen skal overvejes efter en immunmedieret reaktion.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Høretab, Øresmerter.
Conjunctivitis, Korneal uklarhed.
Abdominalsmerter, Hernia, Kvalme, Opkastning.
Smerter, Temperaturstigning.
Angioødem, Urticaria.
Infusionsrelaterede reaktioner*.
Artralgi.
Arefleksi, Hovedpine.
Brystsmerter.
Dyspnø, Nasal tilstopning.
Hudkløe, Hududslæt.
Hypertension.
Almindelige (1-10 %) Gastroenteritis.
Tremor.
Apnø, Astma, Bronkospasme, Hoste, Pharyngitis, Respirationsdepression.
Erytem.
Hypotension.
Ikke kendt Bradykardi.
Hypoxi.
Anafylaktisk reaktion.
Paræstesier.
Laryngal ødem.
Cyanose.

*Feber, kulderystelser, hududslæt, urticaria, muskelsmerter. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Analog til humant N-acetylgalactosamin-sulfatase, som katalyserer nedbrydningen af glykosaminoglykanet (GAG) dermatansulfat, og reducerer ophobningen heraf i mange celletyper og væv ved MPS VI.  

Farmakokinetik

 • Metaboliseres ved peptidhydrolyse.
 • Plasmahalveringstid ca. 25 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,8. 


Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde koncentrat sættes til 100-250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske afhængig af legemsvægt.
 • Blandes uden omrystning.
 • Skal indgives gennem et infusionsfilter med 0,22 mikrometer porestørrelse.


Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Må ikke fryses.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer opbevaret i køleskab (2-8°C).

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 1 mg/ml 064596
1 x 5 ml
14.943,65
 
 

Revisionsdato

22.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...