Cyklonova

B02AA02
 
 

Anvendelsesområder

Behandling eller forebyggelse af blødning, som skyldes øget fibrinolyse eller fibrinogenolyse: 

 • Medikamentelt induceret fibrinolyse 
 • Generel fibrinolyse:
  • ved prostatacancer
  • ved pancreascancer 
 • Lokal fibrinolyse:
  • efter prostatektomi og indgreb på urinblæren med hæmaturi
  • ved menoragi, epistaxis
  • efter tandkirurgiske operationer (tandekstraktioner) især hos patienter med hæmoragisk diatese
  • ved hofte- og knæalloplastik
  • ved hjertekirurgi
  • ved hereditært angioødem (Quinckes ødem)
  • oftalmologisk ved traumatisk hyphæma for at reducere risikoen for ny blødning pga. fibrinolyse.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg (delekærv) tranexamsyre. 

Doseringsforslag

Generelt 

 • Individuelt, afhængig af effekt og tilstand.
 • Voksne. Anbefalet normaldosering 1-1,5 g 2-3 gange dgl.
 • Børn
  • 15-25 mg/kg legemsvægt 3-4 gange dgl.
  • Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn < 15 år.


Lokal fibrinolyse og prostatektomi 

 • Efter initial i.v. behandling til 3. postoperative dag gives 1-1,5 g oralt 2-3 gange dgl.

 

Konisation 

 • 1,5 g 3 gange dgl. i 12-14 døgn postoperativt.


Hæmaturi 

 • 1-1,5 g 2-3 gange dgl., til makroskopisk hæmaturi ikke længere foreligger.


Epistaxis 

 • 1-1,5 g 3 gange dgl. i 4-10 døgn.


Menoragi 

 • 1-1,5 g 3-4 gange dgl. i 3-4 døgn.
 • Ved meget kraftig blødning kan dosis øges til 1 g 6 gange dgl.
 • Behandling bør ikke påbegyndes, før blødningen er startet.


Traumatisk hyphæma 

 • 1 g 3 gange dgl. i 6 døgn.


Hereditært angioødem 

 • Ved anfald. 1,5 g 3 gange dgl. i nogle dage.
 • Profylaktisk. 1,5 g 3 gange dgl. justeret til laveste effektive dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  GFR (ml/min.) 

  Anbefalet døgndosis  

  (voksne)  

  20-50 ml/min. 

  25 mg/kg x 2 dgl. 

  10-20 ml/min. 

  25 mg/kg x 1-2 dgl. 

  < 10 ml/min. 

  12,5 mg/kg x 1 dgl. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Kontraindikationer

 • Dissemineret intravaskulær koagulation og anden aktiv trombotisk sygdom.
 • Blødning i øvre urinveje (risiko for ureterobstruktion).
 • Kramper i anamnese.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med tidligere tromboembolisk sygdom eller familiær disposition hertil bør kun anvende tranexamsyre, hvis der er en væsentlig medicinsk indikation herfor.
 • Ved subarachnoidalblødning bør behandlingen kun gives i den akutte fase og højst i 72 timer. Senere eller længerevarende behandling øger risikoen for cerebralt ødem og cerebralt infarkt.
 • Ved behandling af patienter med kendt eller vurderet øget trombosetendens bør der samtidig gives tromboseprofylaktisk behandling.
 • Regelmæssig øjenkontrol under kontinuerlig langtidsbehandling.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Ikke kendt Synsforstyrrelser.
Kramper.
Tromboemboli.

Interaktioner

Forsigtighed ved samtidig brug af orale kontraceptiva pga. teoretisk risiko for øget forekomst af tromboser. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er kun data fra det svenske fødselsregister. Blandt lige under 1.000 gravide eksponeret i 1. trimester var der tegn på en lille øget risiko for medfødte misdannelser og en noget øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt. Disse signaler kan dog i betydeligt omfang være fra underliggende sygdom. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Ved indikation menstruationsblødning (1 døgns karantæne). Øvrige indikationer kræver lægelig vurdering.

Farmakodynamik

Syntetisk aminocarboxylsyre, som ved kompetitiv kompleksdannelse med plasminogen hæmmer aktivering af dette. 

Farmakokinetik

 • Ca. 35% absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 097087
30 stk. (blister)
215,40 28,72
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 063051
60 stk. (blister)
388,30 25,89
(B) filmovertrukne tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 063060
100 stk. (blister)
491,00 19,64

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Tracafour 2care4 Generics, Tranexamsyre, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,1 x 18,3
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

5273. The Renal Drug Handbook. https://bookshelf.vitalsource.com/#/books/9780429863639/cfi/6/2!/4/2/2/2@0:0. 2021; 5th. Edition


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

05.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...