Celsentri

J05AX09
 
 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandlingserfarne HIV-inficerede med verificeret CCR5-tropisme. 

Maraviroc bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg eller 300 mg maraviroc. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 150-600 mg 2 gange dgl.
 • Dosis afhænger af kombinationen med andre HIV-midler samt anden medicin, se produktresumé.

 

Børn ≥ 2 år med legemsvægt ≥ 10 kg 

 • 50-300 mg 2 gange dgl.
 • Dosis afhænger af legemsvægt og kombinationen med andre HIV-midler samt anden medicin, se produktresumé.
 • Nogle doseringer i produktresumé er ikke mulige, da de lave styrker af tabletterne og oral opløsning ikke er markedsført. Disse kan rekvireres med udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 2 år eller børn med legemsvægt < 10 kg.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-80 ml/min.

  Dosis ved GFR < 80 ml/min og samtidig behandling med CYP3A4-hæmmere skal nedsættes til 150 mg 1 gang dgl.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Patienter med leversygdom bør monitoreres.
 • Andre CCR5-hæmmere har givet medikamentel hepatitis.
 • Der har været rejst mistanke om øget forekomst af maligne diagnoser hos patienter behandlet med CCR5-hæmmere. Dette har ikke kunnet bekræftes, men observationstiden er for kort til endeligt at afklare spørgsmålet.
 • Tabletterne indeholder sojaprotein. Forsigtighed ved allergi over for soja eller jordnødder (peanuts).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Abdominalsmerter, Flatulens, Kvalme.
Kraftesløshed.
Forhøjet ALAT/ASAT.
Nedsat appetit.
Depression, Søvnløshed.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pancreatitis.
Candidiasis  (øsofageal).
Forhøjet gamma-glutamyltransferase - GGT.
Kramper, Myositis.
Nyresvigt.
Pneumoni.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Neutropeni, Pancytopeni.
Angina pectoris.
Hepatitis, Leverinsufficiens.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Muskelatrofi.
Maligne tumorer.
 • Maligne tumorer omfatter cancer i galdegange, diffust storcellet B-celle lymfom, Hodgkins sygdom, knoglemetastaser, levermetastaser, metastaser i peritoneum, cancer i næsesvælget og øsofageal karcinom.
 • Leverinsufficiens er set med allergilignende karakteristika.
 • Hud- og leverreaktioner kan opstå som enkelte hændelser eller i kombination.

Interaktioner

 • Maraviroc er et substrat for CYP3A4. Samtidig anvendelse af CYP3A4-induktorer kan nedsætte koncentrationen af maraviroc.
 • CYP3A4-inhibitorer kan øge plasmakoncentrationen af maraviroc. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Dosis af maraviroc bør reduceres til 150 mg 2 gange daglig ved samtidig indtagelse af lopinavir/ritonavir, som øger AUC for maraviroc.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For maraviroc er der ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-CCR5-antagonist.
 • Bindes selektivt til human kemokin-receptor CCR5.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25%.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.
 • Ca. 8% udskilles uændret gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Maravirocfilmovertrukne tabletter  150 mgfilmovertrukne tabletter  300 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Andre:
Lecithin (soja) : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 166487
60 stk. (blister)
7.229,70 481,98
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 061092
60 stk. (blister)
7.229,70 240,99

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
MVC, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 8,6 x 15,5
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
MVC, 300
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 10,5 x 19
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

26.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...