Sulfametizol "Actavis"

J01EB02
 
 

Antimikrobielt middel, sulfonamid

Anvendelsesområder

Urinvejsinfektioner forårsaget af sulfonamidfølsomme bakterier.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) sulfamethizol. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Ukompliceret cystitis
  1.000 mg 2 gange dgl. i 3 dage.
 • Anden form for cystitis
  1.000 mg 2 gange dgl. i mindst 6 dage.
 • Oliguri
  Højst 500 mg/100 ml urin.


Børn 

50 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 2-4 doser. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Anbefales ikke pga. risiko for akkumulation og nyreskade. 

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 30-60 ml/min.

  Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, dels på grund af risiko for ophobning og nyreskade, dels på grund af risikoen for ikke at opnå terapeutisk niveau i urinvejene.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre antibakterielle sulfonamider, som sulfamethoxazol, sulfasalazin og dapson, da krydsallergi er beskrevet.
 • Tidligere alvorlige reaktioner over for sulfonamider som agranulocytose, akut hæmolytisk anæmi, purpura haemorrhagica, drug fever, icterus eller dermatitis. Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.
 • Ammoniumchlorid og methenamin.
 • Spædbørn under 2 måneder og præmature må ikke behandles med sulfonamider pga. risiko for kemicterus og hyperbilirubinæmi.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved overfølsomhed over for andre sulfonamider, som carboanhydrasehæmmere, furosemid, proteinkinasehæmmere, thiazider, triptaner og sulfonylurinstoffer, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Stevens-Johnsons syndrom.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hypoprotrombinæmi, Hæmolytisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Methæmoglobinæmi.
Pancreatitis.
Drug fever.
Leverpåvirkning.
Allergiske reaktioner.
Nyrefunktionspåvirkning.
Purpura.
Ikke kendt Toksisk epidermal nekrolyse.
Fototoksicitet.

Interaktioner

 • Sulfonamidernes virkning potenseres af trimethoprim.
 • Ved samtidig indgift af phenytoin øges plasmakoncentrationen af phenytoin med risiko for intoksikation. Plasmakoncentrationen af phenytoin bør følges.
 • Sulfamethizol øger plasmahalveringstiden af warfarin.
 • Methenamin og ammoniumchlorid danner uopløselige forbindelser med sulfonamider og må derfor ikke gives samtidigt med eller umiddelbart før eller efter sulfamethizol.
 • Sulfamethizol hæmmer metabolismen af methotrexat, hvilket kan forstærke bivirkningerne af methothrexat.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 20.000 1. trimester-eksponerede børn uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Behandling bør undgås hos gravide med øget risiko for præmatur fødsel samt ved mistanke om glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel. Teoretisk er der risiko for neonatal hyperbilirubinæmi og kernicterus ved behandling sidst i graviditeten. Sidstnævnte er dog aldrig beskrevet; et studie har fundet beskrevet en øget risiko for neonatal icterus, men det kunne henføres til præmaturitet og ikke lægemidlet. I en kohorteundersøgelse med ca. 3.000 gravide fandtes ingen øget forekomst af neonatal icterus eller misdannelser.  

Referencer: 3732, 3735, 3904, 4731

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data for sulfamethizol. Andre sulfonamider udskilles i lave mængder i modermælk, og behandling antages generelt at være foreneligt med amning af raske børn, der er født til terminen. På grund af risiko for hæmolytisk anæmi bør behandling undlades ved amning af børn med glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel. Desuden bør eksponering undgås af præmature og nyfødte, som er svækkede eller har icterus.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Forgiftning

Nyreskade behandles med rigelig væsketilførsel og alkalinisering af urinen. Ved anuri hæmodialyse. 

Farmakodynamik

 • Sulfonamider er analoger til para-aminobenzoesyre og virker kompetitivt hæmmende på indbygningen af para-aminobenzoesyre i folsyre.
 • Organismens celler og en del sulfonamidresistente mikroorganismer kan optage folsyre fra omgivelserne og er derfor upåvirkelige af sulfonamid.
 • En del mikroorganismer kan selv syntetisere para-aminobenzoesyre, de er også sulfonamidresistente.
 • Ved de koncentrationer, som kan opnås i blod og vævsvæsker, virker sulfonamiderne udelukkende bakteriostatisk.
 • Ved de høje koncentrationer, som opnås i urin, kan ses en baktericid effekt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum. Virker in vitro på:
  • De fleste grampositive bakterier, således:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • Staphylococcus aureus
   • Men ikke på enterokokker.
  • Gramnegative diplokokker:
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae.
  • Gramnegative stave:
   • Escherichia coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter cloacae
   • En del Proteus spp.
   • Shigella spp.
   • Salmonella spp.
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, som kan betegnes som fuldt følsomme, er 50 mikrogram/ml. Denne høje grænse gælder dog kun for behandling af urinvejsinfektioner. Ved behandling af infektioner andre steder i organismen - i særdeleshed ved behandling af meningokok- og gonokokinfektioner - er øverste grænse for fuldt følsomme mikroorganismer 5 mikrogram/ml.

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.
 • Udskilles primært uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 092869
12 stk. (blister)
92,15 61,43
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 092878
24 stk. (blister)
35,45 11,82
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 092887
50 stk.
36,75 5,88

Substitution

tabletter 500 mg
Lucosil Mylan, Sulfamethizol, tabletter 500 mg
Sulfametizol "Alternova" Alternova, Sulfamethizol, tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13,6 x 13,6
tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 7. oktober 2019)


3732. Hansen C, Andrade SE, Freiman H et al. Trimethoprim-sulfonamide use during the first trimester of pregnancy and the risk of congenital anomalies. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016; 25(2):170-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26599424 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3904. Klarskov P, Andersen JT, Jimenez-Solem E et al. Short-acting sulfonamides near term and neonatal jaundice. Obstet Gynecol. 2013; 122(1):105-10, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23743470 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3735. Ratanajamit C, Skriver MV, Nørgaard M et al. Adverse pregnancy outcome in users of sulfamethizole during pregnancy: a population-based observational study. J Antimicrob Chemother. 2003; 52(5):837-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14519675 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

23.12.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...