Wilnativ

B02BD06
 
 

Koncentreret plasmafraktion fra humant blod, der indeholder von Willebrand-faktor-aktivitet (VWF) og lkoagulationsfaktor VIII (FVIII), 

Anvendelsesområder

von Willebrands sygdom (VWS) 

 • Behandling og forebyggelse af blødning ved von Willerbrands sygdom (VWS), når desmopressin (DDAVP) behandling alene er ineffektiv eller kontraindiceret.

 

Hæmofili A 

 • Behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med medfødt faktor VIII-mangel.


Behandlingen bør foretages i samarbejde med hæmofilicenter. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 IE koagulationsfaktor VIII (antihæmofilifaktor A) og 500 IE von Willebrand-faktor (v WF) eller 1.000 IE koagulationsfaktor VIII (antihæmofilifaktor A) og 1.000 IE von Willebrand-faktor (v WF). 

Doseringsforslag

Individuel dosering i.v. i henhold til bestemmelser af koagulationsfaktor VIII og mængden af von Willebrand-faktor i patientens plasma. 

 

Bemærk: 

Erfaring savnes vedr. børn < 6 år. 

Forsigtighedsregler

 • Allergiske overfølsomhedsreaktioner er mulige. Patienterne bør informeres om tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder urticaria, generaliseret urticaria, trykken for brystet, hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi. I tilfælde af anafylaktisk shock skal standard medicinsk behandling for shock iværksættes.
 • Natriumindhold
  1 hætteglas indeholder 2,55 mmol (500 IE) eller 5,1 mmol (1.000 IE) natrium, som svarer til 149 mg (500 IE) henholdsvis 298 mg (1.000 IE) natriumchlorid.

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Udvikling af antistoffer.
Trombose.

Bemærk: 

Da bivirkningerne kan afvige blandt præparaterne, henvises til de enkelte produktresumeer. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. . Substitutionsbehandling med fysiologiske molekyler. I praksis vil indikationen oftest være absolut. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet eksponeres systemisk for klinisk betydende mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6 måneders karantæne). Donor med genetisk betinget koagulationsdefekt bør udmeldes.

Farmakodynamik

Hæmostatisk funktion via virkning på trombocytadhæsion til det vaskulære subendotel og som kofaktor i det interne koagulationssystem. 

Farmakokinetik

Terminal plasmahalveringstid ca. 12 timer, men varierer individuelt afhængig af blødningens størrelse og patientens tilstand.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

 • Specifik aktivitet:
  • ≥ 67 IE FVIII:C/mg protein
  • ≥ 67 IE v WF:RC0/mg protein.

 

Håndtering

Tilberedning af injektionsvæske 

 • For håndtering af hætteglas og infusionssæt, se medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker, herunder fuldblod og plasma
 • Brug kun vedlagte infusionssæt.

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares højst 2 måneder ved stuetemperatur (højst 25°C), men må ikke genplaceres i køleskab.
 • Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk stabil i højst 4 timer ved stuetemperatur (højst 25°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Koagulationsfaktor VIIIpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE+500 IEpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE+1000 IE
von Willebrand-faktorpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE+500 IEpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE+1000 IE

Hjælpestoffer

Andre:
Calciumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE+500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE+1000 IE
Glycin : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE+500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE+1000 IE
Natriumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE+500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE+1000 IE
Natriumcitrat : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE+500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE+1000 IE
Polysorbat 80 : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE+500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE+1000 IE
Saccharose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE+500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE+1000 IE
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE+500 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE+1000 IE

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 IE+500 IE 460190
5 ml
4.186,35
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1000 IE+1000 IE 074028
10 ml
8.355,85

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

23.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...