Ringerfundin®

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

Intravenøs væsketerapi associeret med manifest eller truende acidose.

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 370 mg calciumchlorid, 300 mg kaliumchlorid, 200 mg magnesiumchlorid, 3,27 g natriumacetat, 6,8 g natriumchlorid og 670 mg æblesyre. 

Doseringsforslag

 • Individuelt efter behov.
 • Sædvanligvis 0,5-3 l i.v. i døgnet.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Monitorering af væske-, elektrolyt- og syre-base-status.
  Risiko for hyperkaliæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

Forhøjede plasmaværdier af: 

 • Acetat
 • Calcium
 • Chlorid
 • Kalium
 • Magnesium
 • Malat
 • Natrium.

Forsigtighedsregler

 • Overbehandling kan forårsage kardiopulmonale komplikationer i form af arytmier, lungestase og lungeødem, også hos patienter uden kendt hjertesygdom.
 • Forsigtighed ved tilstande med ødem og natriumretention.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1 %) Paralytisk ileus.
Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Man skal være opmærksom på hyponatriæmi ved anvendelse under graviditet, specielt ved samtidig anvendelse af oxytocin. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Infusionsvæskens elektrolytkoncentrationer er tilpasset koncentrationerne i plasma.
 • Elektrolytter gives for at opnå eller bibeholde normale osmotiske forhold i såvel det ekstracellulære og intracellulære rum.

Farmakokinetik

Acetat metaboliseres til hydrogencarbonat primært i muskler og perifere væv.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
Elektrolytindhold/l:
Acetat 24 mmol
Calcium 2,5 mmol
Chlorid 127 mmol
Kalium 4 mmol
Magnesium 1 mmol
Malat 5 mmol
Natrium 145 mmol
Øvrige oplysninger:
Osmolaritet 309 mosmol/l
Isotoni Isotonisk
pH 5,1-5,9

Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke blandes med andre lægemidler.
 • Må ikke blandes med blodprodukter inden indløb.

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 041854
10 x 500 ml
150,00
(B) infusionsvæske, opløsning 120524
10 x 1000 ml
171,50

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...