Avamys®

R01AD12
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 27,5 mikrogram fluticasonfuroat. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

55 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl. 

Efter opnået effekt kan forsøges reduktion til 27,5 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl. 

 

Børn 6-11 år 

27,5 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl. 

Ved manglende effekt kan dosis midlertidigt øges til 55 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor 1 gang dgl. 


Bemærk: 

 • Skal omrystes.
 • Første gang sprayen tages i brug, hvis der er gået over 1 måned siden sidste brug, eller hvis hætten ikke har været påsat i 5 dage, skal sprayen klargøres ved at affyre 6 pust, mens den holdes lodret.
 • Ved næsepolypper fjernes store polypper først.
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.
 • Erfaring savnes vedr. børn under 6 år.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Epistaxis.
Almindelige (1-10 %) Hovedpine.
Nasale ulcera.
Meget sjældne (< 0,01 %) Nasal septumperforation.
Ikke kendt Bronkospasme.
 • Ved brug af store doser nasalsteroider igennem længere tid kan der i meget sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af fluticasonfuroat (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for intranasal behandling data for mere end 1.600 1. trimester-eksponerede for fluticason (uanset saltet) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3861

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fra luftvejene.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen forekommer, men biotilgængeligheden er negligeabel pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, suspension 27,5 mikrogram 088261
120 doser
109,65 3,66

Foto og identifikation

Næsespray, suspension  27,5 mikrogram

Mål i mm: 50 x 100
Avamys®
 
 
 
 
Foto uden prop
 
Avamys®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3861. Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al. Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138(1):97-104, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045580 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

13.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...