Epiduo®

D10AD53
 
 

Kombinationspræparat til behandling af acne vulgaris. Retinoidlignende middel

Anvendelsesområder

Acne vulgaris, hvor komedoner, papler og pustler er dominerende. 

Dispenseringsform

Gel. 1 g indeholder: 

  • 0,1%+2,5%: 1 mg adapalen og 25 mg benzoylperoxid
  • 0,3%+2,5%: 3 mg adapalen og 25 mg benzoylperoxid.

Doseringsforslag

Appliceres 1 gang dgl. før sengetid.
 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn under 9 år. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • Bør ikke komme i kontakt med slimhinder, hud med eksem eller skadet/solskoldet hud samt åbne sår på grund af lokalirriterende virkning.
  • Dette produkt indeholder propylenglycol (E1520), som kan forårsage hudirritation.
  • Overdreven udsættelse for sollys eller UV-stråling bør undgås.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Kontaktdermatitis.
Brændende og stikkende fornemmelse i huden.
Eksfoliativ dermatitis, Erytem, Hudirritation, Tør hud.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Fotosensibilitet.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Dyspnø.

Bemærk: Benzoylperoxid kan affarve tøj. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er ingen data for lokal anvendelse af isotretinoin, men for lokale retinoider er der data for 650 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko.
Da retinoider ved oral anvendelse er teratogene, bør også lokalbehandling undgås og seponeres ved indtrådt graviditet. 

Referencer: 4054

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Adapalen 

  • Bindes specifikt til retinoidreceptorer i keratinocytternes cellekerne. Normaliserer differentieringen af follikulære epitelceller og nedsætter herved dannelsen af mikrokomedoner. Har endvidere antiinflammatorisk virkning.

Benzoylperoxid 

  • Virker antibakterielt over for Cutibacterium acnes og har tillige en komedolytisk og keratolytisk effekt.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 

Efter åbning:
 

  • 0,1%+2,5%: Kan opbevares i højst 6 måneder.
  • 0,3%+2,5%: Kan opbevares i højst 3 måneder

Indholdsstoffer

Adapalengel  0,1+2,5 %gel  0,1+2,5 %  (Orifarm) gel  0,3+2,5 %
Benzoylperoxidgel  0,1+2,5 %gel  0,1+2,5 %  (Orifarm) gel  0,3+2,5 %

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumedetat : gel 0,1+2,5 %, gel 0,3+2,5 %
Docusatnatrium : gel 0,1+2,5 %, gel 0,3+2,5 %
Glycerol : gel 0,1+2,5 %, gel 0,3+2,5 %
Poloxamer : gel 0,1+2,5 %, gel 0,3+2,5 %
Polyethylen : gel 0,3+2,5 %
Propylenglycol : gel 0,1+2,5 %, gel 0,3+2,5 %
Renset vand : gel 0,1+2,5 %, gel 0,3+2,5 %
Simulgel 600PHA : gel 0,1+2,5 %, gel 0,3+2,5 %

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) gel 0,1+2,5 %  (Orifarm) 056066
30 g
407,00
(B) gel 0,3+2,5 % 174103
30 g
223,35
(B) gel 0,1+2,5 % 386977
45 g
279,00
(B) gel 0,1+2,5 % 408675
60 g
311,55
(B) gel 0,3+2,5 % 029839
60 g
429,85

Referencer

4054. Kaplan YC, Ozsarfati J, Etwel F. Pregnancy outcomes following first-trimester exposure to topical retinoids: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol. 2015; 173(5):1132-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26215715 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

04.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...