Lansoprazol "Teva"

A02BC03
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterokapsler, hårde. 1 enterokapsel indeholder 15 mg eller 30 mg lansoprazol. 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. 30 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 15 mg (evt. 30 mg) 1 gang dgl.

Ulcussygdom 

 • Voksne. 30 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 30 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

NSAID-associeret ulcus 

 • Behandling. Voksne. 30 mg 1 gang dgl. i 4-8 uger.
 • Profylakse. Voksne. 15 mg (evt. 30 mg) 1 gang dgl.

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 60 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 120 mg bør fordeles på 2 doser. Højst 180 mg dgl.

Bemærk: 

 • Enterokapslerne skal synkes hele.
 • Enterokapslerne kan evt. kan åbnes. Indholdet opslæmmes i kold væske umiddelbart før indtagelse.
 • Enterokapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Nedsat dosering hos ældre.

Nedsat leverfunktion

Dosis bør nedsættes til 50% af normaldosis ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Urticaria.
Forhøjede leverenzymer.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Artralgi, Øget risiko for knoglebrud*.
Depression.
Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anæmi.
Synsforstyrrelser.
Pancreatitis.
Hepatitis.
Angioødem.
Paræstesier, Tremor.
Hallucinationer, Konfusion, Somnolens.
Interstitiel nefritis.
Gynækomasti, Impotens.
Alopeci, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Pancytopeni.
Colitis, Stomatitis.
Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hyponatriæmi.
Ikke kendt Hypomagnesiæmi.
Subakut kutan lupus erythematosus.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Lansoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af lansoprazol.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Lansoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for over 700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning.  

Referencer: 3711, 4147

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der findes ingen data, men det er ikke sandsynligt, at barnet vil optage klinisk betydende mængder gennem modermælken.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Lansoprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Biotilgængelighed ca. 85%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-2 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2C19 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 30% udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.

Indholdsstoffer

Lansoprazolenterokapsler  15 mgenterokapsler  30 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : enterokapsler 15 mg, enterokapsler 30 mg
Titandioxid (E171) : enterokapsler 15 mg, enterokapsler 30 mg

Firma

Tilskud

Enterokapsler 15 mg i pakninger ≤ 56 stk. 

 • Klausuleret tilskud ved symptomatisk gastro-øsofageal reflukssygdom.
 • For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA) enterokapsler 15 mg (kan dosisdisp.) 527086
56 stk. (blister)
21,60 1,13
(B) enterokapsler 15 mg (kan dosisdisp.) 157816
100 stk. (blister)
36,20 0,72
(B) enterokapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 529749
60 stk. (blister)
40,70 0,68
(B) enterokapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 496423
100 stk. (blister)
43,75 0,44

Substitution

enterokapsler 15 mg
   B
Lansoprazol "KRKA" KRKA, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg Genordn. J
Lansoprazol "Medical Valley" Medical Valley, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "Mylan" Viatris, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "Stada" STADA Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
   HA
Lansopram Aristo Pharma Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "KRKA" KRKA, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg Genordn. J
Lansoprazol "Medical Valley" Medical Valley, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
Lansoprazol "Mylan" Viatris, Lansoprazol, enterokapsler 15 mg
 
enterokapsler 30 mg
Lansopram Aristo Pharma Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg Genordn. J
Lansoprazol "KRKA" KRKA, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg Genordn. J
Lansoprazol "Medical Valley" Medical Valley, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Lansoprazol "Pensa" Pensa Pharma, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Lansoprazol "Rivopharm" SanoSwiss, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg Genordn. J
Lansoprazol "Stada" STADA Nordic, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg
Zolt Orion Pharma, Lansoprazol, enterokapsler 30 mg Genordn. J
 

Foto og identifikation

Enterokapsler  15 mg

Præg:
L, 15
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,8 x 15,9
enterokapsler 15 mg
 
 
 

Enterokapsler  30 mg

Præg:
L, 30
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,9 x 19,4
enterokapsler 30 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4147. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010; 363(22):2114-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...