NeuroBloc

M03AX01
 
 
Botulinum type B-toxin produceret af Clostridium botulinum. Perifert virkende neuromuskulært blokerende middel til lokal behandling.

Anvendelsesområder

Torticollis (cervikal dystoni).

 

Botulinum type B-toxin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af speciallæger med kendskab til ovennævnte sygdom. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder enten 2.500, 5.000 eller 10.000 enheder Clostridium botulinum type B-toxin. 

Doseringsforslag

Torticollis.Voksne. Individuelt. Initialdosis 10.000 E som skal fordeles på flere injektionssteder i relevante muskelgrupper. 

Kontraindikationer

  • Kendte neuromuskulære sygdomme (fx ALS eller perifer neuropati)
  • Kendte neuromuskulære transmissionssygdomme (fx myasthenia gravis eller Eaton-Lambert's syndrom).

Forsigtighedsregler

  • Der er i meget sjældne tilfælde set alvorlige bivirkninger relateret til spredning af botulinumtoxin væk fra administrationsstedet, herunder muskelsvaghed, dysfagi, aspirationspneumoni - i nogle tilfælde med fatalt udfald. 
  • Ved synke-, tale- eller åndedrætsproblemer skal omgående søges lægehjælp.
  • Der er en øget risiko for antistofdannelse ved høje doser, og når intervallerne mellem injektionerne er korte. 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed, Synkebesvær.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Sløret syn.
Dyspepsi.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forværring af torticollis.
Talebesvær.
Ikke kendt Ptosis.
Angioødem.

Interaktioner

Samtidig indgivelse af aminoglykosider eller midler, som påvirker neuromuskulær transmission (fx curarelignende stoffer), bør kun ske efter nøje overvejelse.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 250 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en øget risiko.  

 

Referencer: 3711, 4123

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Blokerer frigørelsen af acetylkolin fra de præsynaptiske nerveender. Dette fremkalder en kemisk denervering, som fører til lokal muskelparalyse.  

Virkningen indtræder efter 2-8 dage. Virkningsvarighed 4-16 uger. 

Farmakokinetik

Egentlige farmakokinetiske undersøgelser er ikke udført. Den systemiske absorption er sandsynligvis ringe ved terapeutiske doser. Metaboliseres sandsynligvis via proteaser. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Forligelighed ved injektion 

Injektionsvæsken er blandbar med isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske. 


Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.
  • Tåler opbevaring i en enkelt periode på op til 3 mdr. ved stuetemperatur (højst 25ºC), må ikke sættes på køl igen og kasseres ved slutningen af denne periode.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Neurologi) injektionsvæske, opl. 5.000 E/ml 133097
1 htgl. a 0,5 ml
2.212,15
(NBS) (Neurologi) injektionsvæske, opl. 5.000 E/ml 133109
1 htgl. a 1 ml
2.431,70
(NBS) (Neurologi) injektionsvæske, opl. 5.000 E/ml 133120
1 htgl. a 2 ml
2.739,05

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4123. Brin MF, Kirby RS, Slavotinek A et al. Pregnancy outcomes following exposure to onabotulinumtoxinA. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2016; 25:179-87, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635276 (Lokaliseret 16. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

14.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. april 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...