Taflotan®

S01EE05
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk. Prostaglandin F2α-analog

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 15 mikrogram tafluprost. 

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 15 mikrogram tafluprost. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.


Bemærk: Dosis bør ikke overskrides, da en hyppigere administration kan nedsætte den tryksænkende virkning. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Behandling af afakiske patienter, pseudofakiske patienter med bristet bagerste linsekapsel eller forreste øjenlinser.
 • Patienter med kendte risikofaktorer for cystoidt makulært ødem eller iritis/uveitis.
 • Patienter bør informeres om risikoen for vækst af øjenvipperne, farvning af huden på øjenlåget og forøget pigmentering af iris.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Erytem/pigmentering på øjenlåget, Fotofobi, Keratitis, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Tåreflåd, Ændring af øjenvipper  (forøget længde, tykkelse og antal, misfarvning), Øget irispigmentering, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter, Øjentørhed.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Allergisk conjunctivitis, Celler i det forreste kammer.
Ikke kendt Iritis, Maculaødem, Uveitis.
Dyspnø.
 • Tilfælde af corneal forkalkning er i meget sjældne tilfælde blevet indberettet i forbindelse med brugen af øjendråber, der indeholder phosphat. Hos nogle patienter har dette givet signifikante skader på hornhinden.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Farmakodynamik

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.
 • Virkningen indtræder efter ca. 2 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk nås efter ca. 12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Tafluprost hydrolyseres i cornea til den farmakologisk aktive tafluprostsyre.
 • Hydrolyseres i leveren til inaktive metabolitter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 

Øjendråber i flerdosisbeholder 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage.

 

Øjendråber i enkeltdosisbeholder 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC).
 • Efter åbning af folieposen: Øjendråberne kan opbevares i højst 28 dage ved stuetemperatur (højst 25ºC).
 • Efter åbning af enkeltdosisbeholderen: Øjendråberne bør anvendes straks.

Indholdsstoffer

Tafluprostøjendråber, opløsning  15 mikrogram/mløjendråber, endosis  15 mikrogram/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
Glycerol : øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
Natriumdihydrogenphosphat : øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
Polysorbat 80 : øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml 445219
3 ml
186,30 6,21
(B) øjendråber, opløsning 15 mikrogram/ml 052664
3 x 3 ml
525,25 5,84
(B) øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml 134352
30 x 0,3 ml
201,10 6,70
(B) øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml 134374
90 x 0,3 ml
521,20 5,79

Substitution

øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
Saflutan (Parallelimport), Tafluprost, øjendråber, endosis 15 mikrogram/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

09.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...