Xylocaine

N01BB02
 
 


Lokalanalgetikum af amidtypen anvendelig til overfladeanalgesi. 

Dispenseringsform

Kutanspray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 10 mg lidocain. 

Doseringsforslag

En til flere doser på hud eller slimhinde.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed ved øget risiko for systemisk optagelse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Efter lokal analgesi i svælget skal patienten være fastende i ca. 2 timer på grund af risiko for fejlsynkning.
 • Hvis risikoen for systemisk optagelse er forhøjet på grund af dosis eller administrationsvej, tilrådes forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand og ved AV-blok.
 • Alkoholindhold
  Opløsningen til kutanspray indeholder alkohol.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1 %) Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.

Systemisk absorption kan medføre alvorlige bivirkninger fra centralnervesystemet (respirationsdepression/bevidstløshed) samt kardiovaskulære bivirkninger.  

Interaktioner

 • Propranolol, erythromycin, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron, propafenon) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Ringe absorption ved kutan applikation. Der er betydelig absorption fra slimhinder, men enkeltstående anvendelse i fx mundhule eller svælg skønnes uden reel risiko for uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Virkningen indtræder normalt efter 1-3 minutter afhængigt af administrationsvej. Virkningsvarighed 10-15 minutter.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes i varierende grad gennem hud og slimhinder afhængigt af applikationssted og eksponeringens varighed.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Ca. 3 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Lidocainkutanspray, opløsning  10 mg/dosis  (Paranova Danmark) kutanspray, opløsning  100 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Smag:
Banan : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) , kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4)
Menthol : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) , kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4)
Andre:
Ethanol : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) , kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4)
Macrogoler : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) , kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4)
Renset vand : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) , kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4)
Saccharin : kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) , kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) kutanspray, opløsning 10 mg/dosis  (Paranova Danmark) 437249
50 ml
173,50
(B) kutanspray, opløsning 100 mg/ml  (2care4) 187866
50 ml
322,45

Substitution

kutanspray, opløsning 10 mg/dosis
Xylocain Aspen Nordic, Lidocain, kutanspray, opløsning 100 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...