Pabal

H01BB03
 
 

Anvendelsesområder

Forebyggelse af post partum blødning på grund af uterusatoni efter forløsning ved kejsersnit under epidural- eller spinalanæstesi eller efter vaginal fødsel. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mikrogram carbetocin (hvilket svarer til 50 IE oxytocin pr. hætteglas). 

Doseringsforslag

Kejsersnit under epidural- eller spinalanæstesi  

100 mikrogram gives langsomt (> 1 min.) i.v. som engangsdosis.  

 

Vaginal fødsel 

100 mikrogram gives langsomt (> 1 min.) i.v. eller i.m. som engangsdosis.  


Bemærk: 

 • Bør gives så hurtigt som muligt efter fødslen, fortrinsvis før fjernelsen af moderkagen.
 • Er kun beregnet til administration som engangsdosis.
 • Bør kun anvendes på obstetriske specialafdelinger.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-60 ml/min.

  Kontraindiceret ved stærkt nedsat nyrefunktion pga. den antidiuretiske effekt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Må ikke anvendes til igangsætning af fødsel
 • Præeklampsi eller eklampsi
 • Alvorlige hjerte-kar-sygdomme
 • Epilepsi.

Forsigtighedsregler

 • I tilfælde af vedvarende uterin hypotoni eller atoni med udtalt blødning kan supplerende behandling med andre uterotonika benyttes under nøje overvågning.
 • Migræne
 • Astma
 • Hjerte-kar-sygdomme.

Bivirkninger

Bivirkninger kan variere lidt i hyppighed afhængigt af administrationsformen af carbetocin (i.v./i.m.). 

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Hovedpine, Tremor.
Hudkløe, Rødme.
Hypotension, Varmefølelse.
Almindelige (1-10%) Anæmi.
Metalsmag, Opkastning.
Kulderystelser, Smerter, Svimmelhed.
Rygsmerter.
Brystsmerter.
Dyspnø.
Sjældne (0,01-0,1%) Urinretention**.
Ikke kendt Bradykardi*, Myokardieiskæmi*.
Forlænget QT-interval*.

* Rapporteret for oxytocin, som har en lignende molekyle-struktur som carbetocin. 

** Fra vaginalfødsels-studier.  

Interaktioner

 • Prostaglandiner øger følsomheden for oxytocin og derivater. Kombination med prostaglandiner bør ske under nøje overvågning.
 • Ved kombination med ergotalkaloider, såsom methylergometrin, kan den blodtrykstimulerende virkning af disse midler øges.
 • Hvis oxytocin eller methylergometrin administreres efter carbetocin, er der mulighed for kumulativ effekt.
 • Inhalationsanæstetika kan svække virkningen af carbetocin.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Carbetocin er kontraindiceret under graviditet og må ikke anvendes til igangsættelse af fødsel. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke fra barnets tarm. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Der gives oxygen og evt. akut tocolyse (vehæmning). Ved vandforgiftning begrænses væskeindtaget, diuresen fremmes og elektrolytter kontrolleres. 

Farmakodynamik

Binder sig selektivt til oxytocinreceptorer i den glatte muskulatur af uterus og stimulerer derved kontraktion. 

Kraftig kontraktion opnås inden for 2 minutter.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 40 minutter. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Efter åbning af hætteglasset skal opløsningen anvendes umiddelbart. 
 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 100 mikrogram/ml 129873
5 x 1 ml
1.463,65 292,73
 
 

Revisionsdato

11.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...