Gelofusine®

B05AA06
 
 

Anvendelsesområder

Plasmasubstitution ved hypovolæmisk shock og ekstrakorporal cirkulation. 

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 l indeholder 40 g succinyleret gelatine og 7 g natriumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt afhængig af den kliniske tilstand.
 • Sædvanligvis 500 ml indgivet over mindst 1 time.
 • I alvorlige akutte situationer 5-10 min. ved trykinfusion.

 

Bemærk: Meget begrænset erfaring vedr. børn. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed ved nedsat nyrefunktion. Væske- og elektrolytbalance skal kontrolleres jævnligt. Kontraindiceret ved akut oligurisk nyresvigt. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Alvorlig hjerteinsufficiens
 • Overhydrering
 • Alvorlige koagulationsforstyrrelser
 • Overfølsomhed over for gelatine eller galactose-α-1,3-galactose
 • Kendt allergi over for rødt kød.

Forsigtighedsregler

 • Børn og ældre
 • Allergiske sygdomme
 • Koagulationsforstyrrelser
 • Hypernatriæmi
 • Dehydrering
 • Inkompenseret hjertesygdom
 • Pga. risikoen for anafylaktiske reaktioner bør de første 10-20 ml infunderes under nøje observation af patienten.
 • Evt. blodprøver bør tages før infusionen, da der er risiko for falskt forhøjet blodsænkning, urins specifikke gravitet og ikke-specifikke proteinbestemmelser.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01%) Hypotension.
Ikke kendt Abdominalsmerter.
 • Succinyleret gelatine kan forårsage både histaminrelaterede og ikke-histaminrelaterede anafylaktiske reaktioner, som kan være livstruende.
 • Profylaktisk forbehandling med antihistaminer (H1- og H2-blokkere) kan mindske risikoen for reaktioner.
 • Nyre- og koagulationspåvirkning forekommer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Gelatinemolekylet er dog meget stort, og det er usandsynligt, at det passerer placenta i klinisk betydende omfang.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af plasma expanders medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Ekspanderer plasmavolumenet. Den volumenekspanderende effekt varer i 4-5 timer. 

Farmakokinetik

Gelatine udskilles primært uomdannet gennem nyrerne.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Middelmolekylvægt gelatine: 26.500 Dalton.
 • Elektrolytindhold/l:
  • Natrium 154 mmol
  • Chlorid 120 mmol.
 • pH: 7,1-7,7.

  

Håndtering
  

Forligelighed ved infusion 

 • Kan gives i samme administrationssæt som blod.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 4 % 058460
20 x 500 ml
3.043,10

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

20.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...