Cyanokit

V03AB33
 
 
Antidot til behandling af cyanidforgiftning.

Anvendelsesområder

Cyanidforgiftning.

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 5 g hydroxocobalamin. 

Doseringsforslag

Voksne: Initialt 5 g som i.v. infusion over 15 min. Efterfølgende kan gives 5 g som i.v. infusion over 15-120 min.
Børn og unge: Initialt 70 mg/kg, dog højst 5 g. 

  

Legemsvægt i kg Initial dosis i gram Initial dosis i ml
5 0,35 14
10 0,7 28
20 1,4 56
30 2,1 84
40 2,8 112
50 3,5 140
100 4,2 168
Efterfølgende kan gives 70 mg/kg, højst 5 g som i.v. infusion over 15-120 min.


Behandlingsvejledning
Behandlingen af en cyanidforgiftning skal inkludere øjeblikkelig sikring af frie luftveje, tilstrækkelig ilt- og væsketilførsel, kardiovaskulær understøttelse, behandling af krampeanfald og korrektion af acidose.
Den medicinske behandling med hydroxocobalamin er ikke en erstatning for iltterapi og må ikke forsinke iværksættelsen af de oven for anførte tiltag. 

Bivirkninger

  • Reversibel rødfarvning af hud og slimhinder, der kan vare i op til 15 dage.
  • Stærk rødfarvning af urinen, der varer i mindst 3 dage og op til 35 dage efter administration.
  • Misfarvning af plasma kan påvirke kolorimetrisk baserede laboratorieundersøgelser.
  • Endvidere kan ses hypertension, hovedpine, svimmelhed, øjenirritation, pleuraekssudat, dyspnø, abdominalt ubehag, diarré, opkastning, kvalme, synkebesvær, kromaturi, øget lysfølsomhed, pustuløst udslæt, perifere ødemer, allergiske reaktioner (herunder angioødem), hududslæt, urticaria, hudkløe og rastløshed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat, men behandlingsindikationen er absolut. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er ingen kvantitative data for udskillelse i modermælk. 

Behandlingsindikationen er absolut, og amningen bør afbrydes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Hydroxocobalamin binder cyanid og danner det uskadelige cyanocobalamin (vitamin B12), som udskilles renalt. 

Farmakokinetik

  • Biotransformeres og udskilles gennem nyrerne.
  • Plasmahalveringstid ca. 30 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Tilberedning af infusionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i 200 ml isotonisk natriumchlorid- eller glukose-injektionsvæske eller alternativt 200 ml Ringer-lactat. Må ikke rystes, da det virker skumdannende. 

 

Forligelighed
For at bevare den fulde antidotvirkning må hydroxocobalamin IKKE opblandes med andre i.v.-væsker eller lægemidler, men skal gives i en separat i.v.-linje, således at kontakt med andre lægemidler eller i.v.-væsker først sker i blodet. Opløsningen skal beskyttes mod lys. 


Holdbarhed 

Færdigblandet opløsning er kemisk holdbar i 6 timer ved 2-40°C, men bør anvendes umiddelbart. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til infusionsvæske, opl. 5 g 112073
1 stk.
9.531,35
 
 

Revisionsdato

26.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...