Ipratropiumbromid "Teva"

R03BB01
 
 
Korttidsvirkende antikolinergikum virkning beregnet til inhalation.

Anvendelsesområder

Profylaktisk og akut behandling af astma og  Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 dosis (2 ml) indeholder 0,5 mg ipratropiumbromid. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 250-500 mikrogram. Doseringen gentages 3-4 gange dgl. med mindst 2 timers interval.
 • Børn. 250 mikrogram.
 • Bemærk:
  • Indgives gennem nebulisator evt. tilsluttet respirator.
  • Den dosis, der deponeres i lungerne, afhænger af den anvendte nebulisator.
  • Ordination af forstøverapparat bør foregå på specialafdeling.
  • Inhalationsvæske kan anvendes direkte uden fortynding.

Kontraindikationer

Overfølsomhed for atropin.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved glaukom og prostatahyperplasi.
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.
 • Øget forbrug af ipratropium tyder på dårligere symptomkontrol eller øget fysisk akivitet.

Risiko for antikolinerg belastning 

Ipratropium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bør seponeres hos patienter i langvarig behandling med langtidsvirkende antikolinergika. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Gastro-intestinale gener, Kvalme, Mundtørhed.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Halsirritation, Hoste.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Supraventrikulære arytmier.
Corneaødem, Forhøjet intraokulært tryk, Snævervinklet glaukom, Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Stomatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet.
Urinretention.
Bronkospasme, Faryngalt ødem, Laryngospasme.
Sjældne (0,01-0,1 %) Atrieflimren.
Akkommodationsbesvær.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 220 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

 • Korttidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarinreceptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.
 • Maksimal virkning efter 0,5-1,5 timer. Middelvirkningsvarighed 5-6 timer.

 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Det absorberede metaboliseres delvis, men ca. 25% heraf udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 3-4. Må ikke blandes med midler indeholdende benzalkoniumchlorid i samme nebulator på grund af risiko for udfældning. Må ikke opbevares koldt eller fryses. Opbevares beskyttet mod lys. 

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til brug som anfaldsbehandling til patienter, der ikke kan behandles med korttidsvirkende β2-agonist (SABA).  

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsvæske til nebulisator 0,5 mg/2ml 139883
60 x 2 ml
304,65 3,05

Substitution

inhalationsvæske til nebulisator 0,5 mg/2ml
Atrovent Boehringer Ingelheim, Ipratropium, inhalationsvæske til nebulisator 0,25 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

21.11.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...