Nitrofurantoin "DAK"

J01XE01
 
 

Anvendelsesområder

Cystitis forårsaget af nitrofurantoinfølsomme bakterier. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg (delekærv) nitrofurantoin. 

Doseringsforslag

 • Voksne. 50-100 mg 4 gange dgl.
 • Børn > 3 mdr. 3-5 mg/kg legemsvægt/døgn fordelt på 3-4 doser.

Bemærk: 

 • Bør indtages sammen med et måltid.
 • Må ikke anvendes til børn < 3 mdr.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-45 ml/min.

  Ved GFR < 45 ml/min. kan ikke opnås effektive koncentrationer i urinen. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Anuri
 • Oliguri
 • Porfyri
 • Manglende glucose-6-fosfat-dehydrogenase, hvor hæmolytisk anæmi kan opstå
 • Tidligere lunge- eller leverpåvirkning efter administration af nitrofurantoin
 • Børn < 3 mdr. pga. forhøjet risiko for hæmolytisk anæmi.

Forsigtighedsregler

 • Alle patienter i længerevarende behandling skal screenes for dyspnø og tør hoste.
 • Der skal foretages en lungefunktionsundersøgelse (spirometri) ved behandlingsstart og derefter 3-4 gange om året.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at symptomer helt kan udeblive, indtil sygdommen er væsentligt fremskreden, således at forandringerne er irreversible.
 • Ved de første tegn på ændringer i lungefunktionen (≥ 10 % fald i forceret vital kapacitet (FVC)) eller ved kliniske tegn på nedsat lungefunktion, skal nitrofurantoin seponeres.
 • Monitorering for leverskade med jævne mellemrum. I tilfælde af hepatitis skal nitrofurantoin straks seponeres.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Nedsat appetit.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Nystagmus.
Svimmelhed.
Sedation.
Dyspnø.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hypertermi.
Hepatitis, Hepatotoksicitet.
Angioødem.
Lungeødem.
Alopeci  (forbigående).
Meget sjældne (< 0,01 %) Anæmi, Eosinofili, Hæmolytisk anæmi, Methæmoglobinæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Neuritis optica.
Pancreatitis.
Drug fever.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Systemisk lupus erythematosus.
Benign intrakraniel trykstigning, Neuropati.
Bronchiolitis obliterans, Lungefibrose.
Ikke kendt Autoimmun hepatitis.
Interstitiel nefritis.

Der er set akutte lungeforandringer uafhængig af dosis. Kroniske lungeforandringer, især hos ældre, ses mindre hyppigt. 

 

I relation til de sjældne leverbivirkninger er set tilfælde med letal udgang. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Kohorte data er uden signal, mens nogle case-kontrol studier viser en lille overhyppighed af misdannelser. Tilfælde af hæmolytisk anæmi hos nyfødte har været meddelt ved anvendelse sent i graviditeten, men må formodes at være en sjælden bivirkning. Behandling bør derfor undgås de sidste uger før fødslen. Bør ikke anvendes ved kendt glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel. 

Referencer: 3711, 3720, 3721, 4731

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 7%, hvilket er moderat højt. Ud over diarré er der ingen meddelelser om bivirkninger hos barnet. På grund af risiko for hæmolytisk anæmi bør behandling undlades ved amning af børn med glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel. Desuden bør eksponering undgås af præmature og nyfødte, som er svækkede eller har icterus. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Mikrobiologisk virkningsspektrum 

 • Nitrofurantoin virker bakteriostatisk over for de fleste grampositive og gramnegative bakterier.
 • En del klebsiellastammer, de fleste proteusstammer og alle Pseudomonas aeruginosa-stammer er resistente over for nitrofurantoin.

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid 0,3-1 time.
 • Ca. 50% udskilles uomdannet gennem nyrerne. Urinkoncentrationen er høj, mens koncentrationen i plasma og væv er lav.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 098916
30 stk.
52,80 7,04
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 101369
100 stk.
99,75 3,99

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4731. Damkier P, Brønniche LMS, Korch-Frandsen JFB et al. In utero exposure to antibiotics and risk of congenital malformations: a population-based study. Am J Obstet Gynecol. 2019; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31260651 (Lokaliseret 7. oktober 2019)


3720. Goldberg O, Moretti M, Levy A et al. Exposure to nitrofurantoin during early pregnancy and congenital malformations: a systematic review and meta-analysis. J Obstet Gynaecol Can. 2015; 37(2):150-6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25767948 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3721. Nordeng H1, Lupattelli A, Romøren M et al. Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstet Gynecol. 2013; 121(2 Pt 1):306-16, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23344280%5D (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

30.04.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...