Fostimon Set

G03GA04
 
 

Højt oprenset gonadotropinpræparat med follikelstimulerende (FSH)-aktivitet

Anvendelsesområder

 • Infertilitet på grund af anovulation hos kvinder, som ikke har responderet på behandling med clomifen.
 • Ovariel stimulation hos infertile kvinder.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 75 IE, 150 IE eller 300 IE urofollitropin (FSH). 

Doseringsforslag

Kvinder med anovulatorisk infertilitet 

 • Initialt 75 IE s.c. dgl. i mindst 7 dage.
 • Derefter kan dosis øges med 37,5 IE hver 7. dag, højst 225 IE dgl.
 • Behandlingen påbegyndes inden for de første 7 dage efter en menstruationsblødning, der er udløst af gestagen eller p-piller.
 • Hvis der ikke opnås tilstrækkeligt respons efter 4 ugers behandling, bør pågældende behandlingscyklus afbrydes.
 • Behandlingen skal følges med hyppig transvaginal ultralydscanning, indtil en moden follikel er udviklet.
 • Derefter udløses ovulationen med en injektion af choriongonadotropin, som har LH-effekt, og der foretages så insemination eller "timed intercourse" 36-38 timer efter udløsningen af ovulationen.
 • Hvis der er modnet mere end 2-3 follikler, gives ikke hCG på grund af risiko for flerfold graviditet. Alternativt konverteres cyklus til in vitro-fertilisering.

 

Ovariel stimulation hos infertile kvinder 

 • Stimulation med henblik på in vitro-fertilisering påbegyndes ca. 2 uger efter nedregulering med GnRH-agonist eller fra 2.-3. cyklusdag, hvis der ikke indgår nedregulering med GnRH-agonist i regimet.
 • Dosis bør afpasses individuelt baseret på antallet af antrale follikler og AMH.
 • Under stimulationen afpasses dosis afhængigt af klinisk respons, dog højst 450 IE/dag.
 • Behandlingen fortsættes, til adækvat follikeludvikling er opnået, dog sædvanligvis højst 12 dage.
 • Når optimalt respons er opnået, udløses ovulationen med en injektion af choriongonadotropin.

 

Bemærk: Injektionsvæsken skal gives subkutant. 

Kontraindikationer

 • Hypofyseinsufficiens som følge af tumor
 • Tilstande, hvor østrogenpåvirkning er kontraindiceret, fx mammacancer og endometriecancer
 • Gynækologisk blødning af ukendt årsag.

Forsigtighedsregler

 • Ved behandling med FSH er der betydelig risiko for at fremkalde et ovarielt hyperstimulationssyndrom.
  Dette gælder primært behandling ved in vitro-fertilisering - og i særlig grad hos patienter med polycystisk ovariesyndrom.
 • Det første symptom på et ovarielt hyperstimulationssyndrom, er smerte i den nedre del af abdomen, oppustethed, kvalme, evt. opkastning og vægtøgning.
 • Se endvidere Midler med follikelstimulerende effekt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Ovarie-hyperstimulationssyndrom.
Meteorisme, Obstipation.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet  (bl.a. smerter).
Hovedpine.
Brystspænding, Udflåd, Vaginalblødning.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Blødningstendens.
Hypertyroidisme.
Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Humørforstyrrelser.
Dyspnø.
Erytem.

Graviditet

Ikke relevant.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

Follikelstimulerende hormon (FSH), udvundet af humant menopausal gonadotropin (HMG). Primær virkning er udvikling af og modning af follikler. 

Farmakokinetik

 • Steady state efter 4-5 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 30 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas opløses i solvens i medfølgende forfyldt sprøjte, idet al solvens overføres til hætteglasset.
 • Pulveret opløses under let vipning af hætteglasset, så skumdannelse undgås.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Forligelighed 

Må ikke blandes med andre farmaka. 

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske skal anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Urofollitropin (uFSH)pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  75 IEpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 IEpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  300 IE

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 300 IE
Natriumchlorid : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 300 IE
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 300 IE

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Gyn.obstr.) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE  (Fostimon Set)  144671
1 sæt
182,25 182,25
(NBS) (Gyn.obstr.) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE  (Fostimon Set)  485376
1 sæt
347,70 173,85
(NBS) (Gyn.obstr.) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 150 IE 420579
10 sæt
3.325,55 166,28
(NBS) (Gyn.obstr.) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 300 IE 078490
1 sæt
678,55 169,64
 
 

Revisionsdato

26.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...