Kuvan

A16AX07
 
 

Anvendelsesområder

Hyperfenylalaninæmi hos BH4-responsive patienter med fenylketonuri (PKU) og patienter med BH4-mangel, hvor det er påvist, at patienten responderer på sapropterin.
 

Sapropterin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af metaboliske sygdomme. 

Dispenseringsform

Opløselige tabletter. 1 tablet indeholder 100 mg sapropterin (som dihydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne og børn 

 • Fenylketonuri (PKU)
  • Initialt gives som del af test for responsivitet 20 mg/kg legemsvægt 1 gang dgl.
  • Vedligeholdelsesdosis. 5-20 mg/kg legemsvægt dgl.
 • BH4-mangel
  • Initialt 2-5 mg/kg legemsvægt dgl.
  • Dosis kan justeres op til 20 mg/kg legemsvægt dgl. evt. fordelt på 2-3 doser for at optimere den terapeutiske effekt.


Bemærk: 

 • Beregnet dosis afrundes til nærmeste multiplum af 100 mg.
 • Opløselige tabletter skal som udgangspunkt opløses, se Egenskaber, håndtering og holdbarhed, men det er også muligt at indtage tabletterne hele.
 • Bør indtages i forbindelse med et måltid på samme tidspunkt hver dag, fortrinsvis om morgenen.
 • Nogle patienter har gavn af at dele dosis på 2 doser. Sapropterin skal gives som tillæg til diæt, som dog kan administreres med mindre stringens.
 • Begrænset erfaring vedr. ældre > 65 år.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Tæt kontrol af niveauet af fenylalanin i blodet, især initialt og ved dosisændring.
 • Ændringer i diæten bør aftales med den behandlende læge.
 • Forsigtighed pga. manglende erfaring ved anvendelse til ældre > 65 år
 • Forsigtighed ved patienter med BH4-defekter, som er disponerede for kramper.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Rhinoré.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning.
Hypofenylalaninæmi.
Hoste, Nasal tilstopning, Smerter i øvre luftveje.
Ikke kendt Hypersensitivitetsreaktioner  (herunder alvorlige allergiske reaktioner).
 • Rebound-effekt (øgning af fenylalaninniveauet i blodet) vil opstå ved seponering, medmindre indtaget af fenylalanin i kosten begrænses.

Interaktioner

Forsigtighed ved samtidig behandling med: 

 • Levodopa (risiko for nedsat krampetærskel)
 • Dihydrofolatreduktasehæmmere, fx methotrexat
 • Trimethoprim
 • Lægemidler, der kan medføre NO-medieret vasodilatation, fx nitratpræparater og PDE-5-hæmmere.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Syntetisk fremstillet 6R-BH4, som er en kofaktor for bl.a. fenylalaninhydroxylase.
 • Kan øge aktiviteten af den defekte fenylalaninhydroxylase hos visse patienter med fenylketonuri (PKU), hvorved fenylalanin i blodet sænkes.
 • Kan ved defekter i dannelsen af tetrahydrobiopterin (BH4) erstatte den manglende kofaktor.

Farmakokinetik

 • Absorptionen er større efter et fedt- og kalorierigt måltid sammenlignet med faste, hvilket gennemsnitligt resulterer i 40-85% større maksimale blodkoncentrationer, opnået 4-5 timer efter indgift.
 • Metaboliseres i leveren.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Opløselige tabletter opløses ved omrøring i: 

 • Til voksne og børn med legemsvægt > 20 kg
  • Et lille glas (ca. 1,2-2,4 dl) postevand
 • Til børn med legemsvægt ≤ 20 kg

 

Holdbarhed 

Væsken bør drikkes inden for 15-20 minutter efter opløsning af tabletterne. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Pædiatri) opløselige tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 103009
120 stk.
27.319,65

Foto og identifikation

Opløselige tabletter  100 mg

Præg:
177
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9,6 x 9,6
opløselige tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

30.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...