Brimonidintartrat "Teva"

Udgået: 19.10.2020
S01EA05
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt α2-receptorstimulerende middel

Anvendelsesområder

 • Anvendes som monoterapi til at nedsætte det intraokulære tryk (IOP) hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, hvor lokalbehandling med β-blokker er kontraindiceret
 • Kan endvidere anvendes som supplerende behandling, når det intraokulære tryk (IOP) ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med andre øjenmidler.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg brimonidintartrat (svarende til 1,3 mg brimonidin). 

Doseringsforslag

 • 1 dråbe 2 gange dgl.
 • Hvis behandlingen kombineres med andre glaukommidler, skal applikation af præparaterne foregå med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

 

Bemærk: 

 • Børn (> 2 år) skal behandles med forsigtighed, og de bør overvåges nøje på grund af risiko for somnolens.

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes. 


Se endvidere

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Må ikke anvendes til børn under 2 år.

På grund af risiko for absorptive bivirkninger:  

 • behandling med MAO-hæmmere eller tricykliske antidepressiva.
 • allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved alvorlige eller instabile og ukontrollerede kardiovaskulære sygdomme
 • Cerebrovaskulær sygdom
 • Raynauds syndrom
 • Thrombangitis obliterans
 • Ortostatisk hypotension
 • Depression
 • Skal anvendes med forsigtighed hos patienter med tørre øjne og hos patienter, hvor hornhinden kan være kompromitteret.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Okulær hyperæmi, Sløret syn, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter.
Mundtørhed.
Træthed.
Allergiske reaktioner.
Hovedpine.
Apati.
Almindelige (1-10%) Blefaritis, Conjunctivitis, Corneaerosion*, Fotofobi, Konjunktival pigmentering, Ændret syn  (nedsat evne til at skelne farver i det blågrønne og violette område), Øjentørhed.
Gastro-intestinale gener, Smagsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Lokal irritation i øvre luftveje.
Ikke almindelige (0,1-1%) Arytmier.
Depression.
Meget sjældne (< 0,01%) Iritis.
Hypertension, Hypotension, Synkope.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af MAO-hæmmere kan forøge bivirkningerne.
 • Mulig interaktion med systemiske agonister eller antagonister til adrenerge receptorer.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet adenylatcyclase og undertrykker den cAMP-afhængige dannelse af kammervæske. Desuden øget uveoskleralt afløb.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i ca. 12 timer.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed: Højst 1 måned efter anbrud.  

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 2 mg/ml 032566
5 ml
Udgået 19-10-2020
(B) øjendråber, opløsning 2 mg/ml 032577
3 x 5 ml
Udgået 24-08-2020

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

13.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...