Salvacyl

L02AE04
 
 
Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid.

Anvendelsesområder

 • Reversibel reduktion af testosteron til kastrationsniveau for at nedsætte seksualdriften hos voksne mænd med svære seksuelle afvigelser.
 • Triptorelin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af speciallæger i psykiatri.
 • Behandlingen bør gives i kombination med psykoterapi med henblik på at nedsætte seksuelt afvigende adfærd.

Dispenseringsform

Pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension i hætteglas. 1 hætteglas indeholder 11,25 mg triptorelin (som embonat). 

Doseringsforslag

Voksne. 11,25 mg i.m. hver 12. uge. Behandlingseffekten bør kontrolleres klinisk og evt. ved kontrol af serum-testosteron. 

Kontraindikationer

 • Alvorlig osteoporose.
 • Overfølsomhed over for GnRH-analoger.

Forsigtighedsregler

 • Initialt medfører triptorelin en forbigående stigning i serumkoncentrationen af testosteron og efter afbrydelse af behandlingen kan ses øget følsomhed for testosteron og dermed stærkt forhøjet seksualdrift.
 • I indledningsfasen og ved afbrydelse af behandlingen bør patienten derfor følges tæt.
 • Der bør foretages regelmæssig klinisk vurdering af behandlingens virkning fx hver 3. måned før injektion af triptorelin.
 • For at forebygge behandlingsrelateret knogletab anbefales livsstilsændringer, der omfatter rygestop, moderat alkoholforbrug og regelmæssig motion med vægtbelastning. Desuden bør kosten indeholde tilstrækkelige mængder calcium og D-vitamin.
 • Patienter med kendt depression bør overvåges nøje under behandlingen.
 • Androgen deprivationsbehandling kan forlænge QT-intervallet. Hos patienter med risikofaktorer for QT-forlængelse i anamnesen og hos patienter, der samtidig får lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet (se interaktioner), skal risikoen for torsades de pointes vurderes, før behandlingen med triptorelin påbegyndes.
 • Der bør udvises forsigtighed hos patienter i antikoagulationsbehandling, da der kan være risiko for hæmatomer ved injektionsstedet.
 • Patienter under androgen deprivationsbehandling kan opleve metaboliske ændringer (fx glukoseintolerans).

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed.
Rygsmerter.
Paræstesier.
Nedsat libido.
Øget svedtendens.
Hedeture.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Mundtørhed.
Svimmelhed, Træthed.
Hypersensitivitet.
Ubehag på indstiksstedet.
Vægtøgning.
Bækkensmerter, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine.
Depression, Humørforstyrrelser.
Impotens.
Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytose.
Tinnitus.
Abdominalsmerter.
Letargi, Smerter.
Leverpåvirkning.
Hyperlipidæmi.
Artralgi, Artritis.
Tremor.
Somnolens.
Gynækomasti, Testikelatrofi.
Dyspnø.
Alopeci.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Synsforstyrrelser.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Diabetes mellitus.
Ledstivhed.
Hukommelsesbesvær.
Eufori, Konfusion.
Purpura.
Hypotension.
Ikke kendt Angioødem.
Forlænget QT-interval.
Knoglesmerter.
Angst.
Inkontinens.
Kredsløbskollaps.

Interaktioner

Kombinationer med lægemidler, som er kendt for at forlænge QT-intervallet, eller lægemidler, som kan inducere torsades de pointes, såsom antiarytmika af klasse III (fx dronedaron, sotalol og amiodaron), metadon, moxifloxacin og antipsykotika skal vurderes nøje.  

Graviditet

Ikke relevant. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

 

 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af triptorelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

 • GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end det naturlige hormon.
 • Initialt ses forbigående stigning af gonadotropinsekretionen (LH og FSH) samt testosteron. Fortsat administration fører dog hos mænd til et fald i LH- og FSH-sekretionen og hæmning af steroidproduktionen i testis.
 • 2-4 uger efter behandlingens start opnås en reduktion i serumkoncentrationen af testosteron til det niveau, der normalt ses efter kirurgisk kastration. Dette resulterer i atrofi af kønsorganerne. Disse virkninger er generelt reversible ved seponering.

Farmakokinetik

 • Depotpræparat (mikrogranulat).
 • Absorberes kontinuert over ca. 12 uger efter i.m. injektion.
 • Udskilles gennem leveren og nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH efter opslæmning 5,5- 7,5.

 

Håndtering 

 • Pulveret i et hætteglas opslæmmes i medfølgende solvens.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver og solvens til depotinjektionsvæske, susp. 11,25 mg 043864
1 sæt
4.621,45 55,05

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

11.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...