Victoza®

A10BJ02
 
 

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Som et supplement til kost og motion hos patienter, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret:
  • Som monoterapi, når metformin anses for uhensigtsmæssigt på grund af intolerance eller kontraindikationer.
  • Som supplement til andre lægemidler til behandling af diabetes hos voksne.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 ml indeholder 6 mg liraglutid. 

Hver pen indeholder i alt 3 ml injektionsvæske. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 10 år 

 • Initialt 0,6 mg s.c. 1 gang dgl. i mindst 1 uge.
 • Derefter øges dosis til 1,2 mg s.c. 1 gang dgl.
 • Dosis kan evt. øges til 1,8 mg s.c. 1 gang dgl. efter yderligere mindst 1 uge.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn < 10 år.

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring. 


Se endvidere

Instruktioner

 

 

 

Kontraindikationer

 • Type-1 diabetes mellitus
 • Diabetisk ketoacidose.

Forsigtighedsregler

 • Til patienter i sulfonylurinstofbehandling kan dosis af sulfonylurinstof reduceres for at mindske risikoen for hypoglykæmi.
 • Dehydrering i relation til bivirkninger fra mave-tarm-kanalen. Der bør tages forholdsregler for at undgå væskemangel.
 • På grund af manglende erfaring bør liraglutid ikke anvendes ved:
  • diabetisk gastroparese
  • inflammatorisk tarmsygdom.
  • kongestiv hjerteinsufficiens i NYHA-klasse IV.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal liraglutid seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.

Bivirkninger

Bivirkningerne er observeret i kliniske studier ved kombinationsbehandling med metformin og/eller sulfonylurinstof: 

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme.
Almindelige (1-10 %) Øget hjertefrekvens.
Abdominalsmerter, Flatulens, Gastritis, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Obstipation, Opkastning, Tandsmerter.
Svimmelhed, Træthed.
Infektion i nedre luftveje.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Hypoglykæmi*, Nedsat appetit.
Hovedpine.
Nasopharyngitis.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Ventrikelretention.
Cholecystitis.
Dehydrering.
Akut nyresvigt, Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1 %) Tarmobstruktion.
Anafylaktisk reaktion.
Meget sjældne (< 0,01 %) Pancreatitis  (herunder nekrotiserende pancreatitis).

*Der er ikke set alvorlig hypoglykæmi med liraglutid i monoterapi. 

 • I starten af behandlingen ses hyppigt forbigående gastro-intestinale gener, især hos patienter over 70 år og ved let til moderat nedsat nyrefunktion.
 • Ved kombination med basal insulin ses hypoglykæmi med lavere frekvens.
 • Udvikling af liraglutidantistoffer kan forekomme, men synes ikke at medføre nedsat virkning af liraglutid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • GLP-1-receptoragonist.
 • Stimulerer den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Hæmmer glucagonsekretionen.
 • Forsinker ventrikeltømningen.
 • Nedsætter legemsvægt.

Virkningsvarighed 24 timer.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 55 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 8-12 timer.
 • Metaboliseres på samme måde som andre store proteiner.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 8,15. 

  

Holdbarhed 

 • Penne, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke anvendes.
 • Penne, som er i brug:
  • Kan opbevares højst 1 måned ved stuetemperatur (under 30°C) eller i køleskab (2-8°C).
  • Opbevar pennen med hætten påsat, for at beskytte mod lys.
 • Bemærk:
  Injektionsvæsken må ikke anvendes, hvis den er uklar eller farvet.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter med diabetes mellitus type 2:
 

 • der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med andre antidiabetika med generelt tilskud

eller 

 • for hvem supplerende behandling med andre antidiabetika med generelt tilskud efter lægens samlede vurdering af patienten ikke anses for hensigtsmæssig.

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 052838
2 stk.
951,60 39,65
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 071445
2 stk. (Paranova)
1.030,95 42,96
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 100378
2 stk. (Orifarm)
966,00 40,25
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 457211
2 stk. (Abacus)
966,15 40,26
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 125371
3 stk. (2care4)
1.442,00 40,06
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 435653
3 stk. (Paranova)
1.466,75 40,74
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 449008
3 stk. (Abacus)
1.426,40 39,62
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 592557
3 stk. (Orifarm)
1.416,50 39,35
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 597455
3 stk.
1.429,10 39,70
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 058837
5 stk. (2care4)
2.329,75 38,83
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 451425
5 stk. (Orifarm)
2.353,00 39,22
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 483901
5 stk. (Paranova)
2.363,85 39,40
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 492860
5 stk. (Abacus)
2.353,75 39,23
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 379220
10 stk. (Abacus)
4.963,00 41,36
(B) injektionsvæske, opl. i pen 6 mg/ml 504075
10 stk. (Orifarm)
4.961,00 41,34

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  6 mg/ml

Mål i mm: 158 x 18
Victoza®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte
 
Victoza®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

12.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...