Evicel®

B02BC30
 
 

Vævsklæber. Middel til forbedring af hæmostase under kirurgiske indgreb. 

Anvendelsesområder

 • Forbedring af hæmostase under kirurgiske indgreb
 • Suturunderstøttelse af hæmostase ved karkirurgi
 • Forsegling af suturlinjen ved lukning af dura mater.


Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til kirurgi. 

Dispenseringsform

Vævsklæber, opløsning 

 • Komponent 1: 1 ml opløsning indeholder 50-90 mg fibrinogen og fibronektin.
 • Komponent 2: 1 ml opløsning indeholder 800-1.200 IE humant trombin.

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt.
 • Administreres ved hjælp af speciel applikator.
 • Se produktresumé.

 

Bemærk: 

 • Specielle forholdsregler ved spray-applikation, se brugsvejledning i produktresume.
 • Må ikke anvendes intravaskulært pga. risiko for livstruende tromboemboliske reaktioner.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 17 år, begrænsede data for børn > 2 år og ingen data for børn < 2 år.

Forsigtighedsregler

 • Muligheden for at overføre smitsomme stoffer kan ikke udelukkes, når der anvendes lægemidler fremstillet af humant blod eller plasma.
 • Der foreligger ikke tilstrækkelige data til at understøtte brugen af vævsklæbning ved neurokirurgi, til endoskopisk behandling af blødning eller til gastro-intestinal anastomose.
 • Før applikation skal det sikres, at vævsområder uden for det ønskede applikationsområde er tilstrækkeligt beskyttet (dækket) for at forhindre vævsadhæsion på uønskede områder.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Koagulationsforstyrrelser.
Temperaturstigning.
Absces  (abdominal).
Intrakraniel hypotension.
Aseptisk meningitis, Hovedpine, Hydrocefalus, Subduralt hygrom.
Hæmatom.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi.
Infektioner  (graftinfektion, stafylokokinfektion).
Perifere ødemer.

Der kan forekomme allergiske reaktioner og anafylaktisk reaktion. 

 

I kontrollerede studier var der ingen forskel i bivirkningsfrekvens mellem behandlingsgrupper og kontrolgrupper. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption skønnes lav. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Det skønnes ikke sandsynligt, at barnet tilføres en klinisk betydende mængde af produktet under amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Efterligner normal, lokaliseret fibrindannelse. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i fryser ved højst -18°C beskyttet mod lys.
 • Optøs ved stuetemperatur (20-25°C) i løbet af 1 time eller fx i dampbad (37°C) i løbet af 10 min.
 • Uåbnede hætteglas kan efter optøning:
  • Opbevares i højst 30 dage i køleskab ( 2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Opbevares i højst 24 timer ved stuetemperatur.
  • Efter 30 dage i køleskab eller 24 timer ved stuetemperatur skal ikke-anvendte hætteglas kasseres.
 • Optøede komponenter må ikke genfryses.
 • Før brug skal produktets temperatur være 20-30°C.

Hjælpestoffer

Andre:
Arginin : vævsklæber  (komponent I)
Calciumchlorid : vævsklæber  (komponent I og II)
Glycin : vævsklæber  (komponent I)
Humant albumin : vævsklæber  (komponent II)
Mannitol : vævsklæber  (komponent II)
Natriumacetat : vævsklæber  (komponent II)
Natriumchlorid : vævsklæber  (komponent I)
Natriumcitrat : vævsklæber  (komponent I)
Sterilt vand : vævsklæber  (komponent I og II)

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) vævsklæber 033971
1 ml
1.173,55
(BEGR) vævsklæber 033982
2 ml
2.236,10
(BEGR) vævsklæber 033994
5 ml
5.248,90
 
 

Revisionsdato

15.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...