Ercoril®

A03AB05
 
 
Antikolinergikum med kvartært nitrogenatom.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 15 mg (sukkerovertrukne) propanthelinbromid. 

Doseringsforslag

Voksne. 15-30 mg 2-3 gange dgl. før måltider, evt. ved sengetid. 

Kontraindikationer

 • Snævervinklet glaukom
 • Prostatahyperplasi
 • Blæreatoni
 • Hjertesygdomme
 • Takykardi
 • Ikke-kongenit pylorusstenose og forsinket ventrikeltømning.

Forsigtighedsregler

Hiatus hernie. 

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Propanthelin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Mundtørhed, Obstipation.
Nedsat svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Nedsat mælkesekretion.
Sjældne (0,01-0,1 %) Akkommodationsbesvær.
Urinretention.

På grund af den ganglieblokerende virkning kan store doser medføre erektil dysfunktion og ortostatisk hypotension.  

Interaktioner

 • Hæmmer virkningen af parasympatomimetika, fx pilocarpin.
 • Antiarytmika (type 1), antihistaminika, antipsykotika (især phenthiaziner) og tricykliske antidepressiva kan forstærke den antikolinerge virkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Antikolinergikum (Muskarinreceptorantagonist). 

Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter og varer 5-6 timer.  

 

Farmakokinetik

 • 5-10% absorberes fra mave-tarmkanalen. Absorptionen forsinkes af føde eller antacida.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 1 time og ca. 3 timer. Enterohepatisk cirkulation forekommer formentligt.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) overtrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 503573
100 stk.
394,70 15,79

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  15 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gråbrun
Mål i mm: 6,7 x 6,7
overtrukne tabletter 15 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...