Minirin®

H01BA02
 
 
Syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 60 mikrogram, 120 mikrogram eller 240 mikrogram desmopressin (som base).
Næsedråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,1 mg desmopressinacetat.
Næsespray, opløsning. 1 ml indeholder 25 mikrogram (1 pust svarer til 2,5 mikrogram) eller 0,1 mg (1 pust svarer til 10 mikrogram) desmopressinacetat. 

Doseringsforslag

Diabetes insipidus

Sublingualt  

 • Voksne og børn. Sædvanlig initialdosis 60 mikrogram 1-3 gange dgl. Indtages uden væske.

Intranasalt  

 • Voksne. Individuelt. Initialdosis. 10-20 mikrogram 1-2 gange dgl.
 • Børn. Individuelt. 5-10 mikrogram 1-2 gange dgl. Dosisøgning afhængig af respons.

Nyrefunktionsundersøgelse

Intranasalt  

 • Voksne. 40 mikrogram.
 • Børn > 1 år. 20 mikrogram.
 • Børn < 1 år. 10 mikrogram.
 • Væskerestriktion skal overvåges.

Enuresis nocturna

Sublingualt  

 • Voksne og børn > 5 år. Individuelt. Sædvanligvis 120 mikrogram ved sengetid. Hvis denne dosis ikke er effektiv kan dosis øges til 240 mikrogram sublingualt.
 • Fremrykning af doseringstidspunkt til 1-2 timer før sengetid kan forsøges ved manglende effekt.
 • Væskeindtaget skal begrænses til mindst muligt i perioden 1 time før til 8 timer efter administration.
 • Spontan helbredelse er mulig. Derfor anbefales behandlingspause hver tredje måned.

Nykturi

Sublingualt  

 • Voksne < 65 år. Initialt 60 mikrogram ved sengetid. Dosis kan øges til 120 mikrogram og derefter til 240 mikrogram med 1 uges interval mellem hver dosisøgning.
 • Ældre > 65 år. Behandling med desmopressin kan generelt ikke anbefales til ældre over 65 år. Skønnes behandling til ældre over 65 år nødvendig, er højst anbefalede dosis 25 mikrogram/dag for kvinder og 50 mikrogram/dag for mænd.

Bemærk:

 • Næsedråber eller næsespray må ikke anvendes til behandling af enuresis nocturna/nykturi hos hverken børn eller voksne pga. risiko for kramper fremkaldt af hyponatriæmi.
 • Ved manglende effekt efter 4 ugers behandling med dosisøgning bør behandlingen seponeres.

 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-50 ml/min.

  AUC og halveringstiden øges med øget sværhedsgrad af nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

 • Habituel og psykogen polydipsi
 • Hjerteinsufficiens og andre tilstande, der kræver behandling med diuretika
 • Hyponatriæmi eller disposition til hyponatriæmi
 • Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH).

Forsigtighedsregler

 • Behandling af enuresis noctuma og nykturi med desmopressin uden samtidig begrænsning i væskeindtagelsen kan føre til væskeretention, ødemer og hyponatriæmi. Væskeindtaget skal minimeres fra 1 time før og til 8 timer efter administration.
 • Der er øget risiko for hyponatriæmi hos ældre. Hvis ældre sættes i behandling, kontrolleres serum-natrium før behandlingsstart, i løbet af den første uges behandling, efter 1 måned og i øvrigt derefter ved dosisøgning samt efter klinisk skøn. Vægten følges tæt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Hyponatriæmi.
Blære- og urinvejssymptomer.
Hypertension, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Synsforstyrrelser.
Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Paræstesier.
Somnolens.
Dyspnø.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Konfusion.
 • Anafylaktisk reaktion, kramper og koma er set med ukendt hyppighed.
 • Kraftesløshed, dehydrering og hypernatriæmi er set med ukendt hyppighed hos patienter med diabetes insipidus.
 • Hyppighederne af ovenstående bivirkninger gælder anvendelse til voksne. Visse bivirkninger er kun set hos børn: Aggressivitet og angst er set som ikke-almindelig og sjældne bivirkninger og depression og hallucinationer er set med ukendt hyppighed. Ellers ses de fleste af de nævnte bivirkninger mindre hyppigt hos børn.
 • Ved nasal applikation ses desuden almindeligvis nasal tilstopning, rhinitis og epistaxis.

Interaktioner

Der bør tages forholdsregler for at undgå hyponatriæmi - restriktion af væskeindtag og tæt monitorering af serum-natrium - hvis der samtidig indtages lægemidler, der kan inducere SIADH, fx: 

  

Samtidig behandling med loperamid kan føre til en tredobling af plasmakoncentrationen af desmopressin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Behandling under graviditet bør foregå på baggrund af en individuel vurdering på specialistniveau.  

Referencer: 3711, 4427

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af desmopressin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. Brug af vasopressin-receptorantagonisten tolvaptan som antidot kan forsøges. 

Farmakodynamik

Vandreabsorptionen i nyrernes samlerør reguleres af det antidiuretiske hormon ADH (vasopressin). Desmopressin er en syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt. 

Forventet virkningsvarighed 6-8 timer (oralt) og 8-12 timer (intranasalt). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,1% (oralt), 0,25% (sublingualt) og ca. 3-5% (intranasalt).
 • Gastro-intestinal absorption nedsættes med 40% ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer (oralt) og 1 time (intranasalt).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Næsedråber og næsespray 2,5 mikrogram/dosis. Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholdsstoffer

Desmopressinfrysetørrede tabletter  60 mikrogramfrysetørrede tabletter  60 mikrogram  (Orifarm) frysetørrede tabletter  60 mikrogram  (Abacus) frysetørrede tabletter  120 mikrogramfrysetørrede tabletter  120 mikrogram  (Orifarm) frysetørrede tabletter  120 mikrogram  (Abacus) frysetørrede tabletter  240 mikrogramfrysetørrede tabletter  240 mikrogram  (Abacus) næsedråber, opløsning  0,1 mg/mlnæsespray, opløsning  2,5 mikrogram/dosisnæsespray, opløsning  10 mikrogram/dosis

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : næsespray, opløsning 10 mikrogram/dosis
Chlorbutanol : næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml, næsespray, opløsning 2,5 mikrogram/dosis

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram 021593
30 stk. (blister)
355,20 47,36
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Orifarm) 593489
30 stk. (blister)
277,00 36,93
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Abacus) 122509
30 stk. (blister)
310,05 41,34
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram 021604
100 stk. (blister)
1.094,95 43,80
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Orifarm) 091931
100 stk. (blister)
748,00 29,92
(B) frysetørrede tabletter 60 mikrogram  (Abacus) 094827
100 stk. (blister)
759,25 30,37
(B) frysetørrede tabletter 120 mikrogram 021614
30 stk. (blister)
394,05 26,27
(B) frysetørrede tabletter 120 mikrogram 021641
100 stk. (blister)
1.231,35 24,63
(B) frysetørrede tabletter 120 mikrogram  (Orifarm) 535639
100 stk. (blister)
1.232,00 24,64
(B) frysetørrede tabletter 120 mikrogram  (Abacus) 111862
100 stk. (blister)
1.267,70 25,35
(B) frysetørrede tabletter 240 mikrogram 069106
30 stk. (blister)
890,10 29,67
(B) frysetørrede tabletter 240 mikrogram 069115
100 stk. (blister)
2.379,15 23,79
(B) frysetørrede tabletter 240 mikrogram  (Abacus) 165974
100 stk. (blister)
2.377,80 23,78
(B) næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml 104471
2,5 ml + rhinyleslange
Udgået 28-06-2021
(B) næsespray, opløsning 2,5 mikrogram/dosis 440925
1 x 5 ml
256,20 51,24
(B) næsespray, opløsning 10 mikrogram/dosis 104489
5 ml
418,75 20,94

Substitution

frysetørrede tabletter 60 mikrogram
Desmopressin "2care4" (Parallelimport), Desmopressin, frysetørrede tabletter 60 mikrogram
Desmopressin "Paranova" (Parallelimport), Desmopressin, frysetørrede tabletter 60 mikrogram
 
frysetørrede tabletter 120 mikrogram
Minirin Melt (Parallelimport), Desmopressin, frysetørrede tabletter 120 mikrogram
 
næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml
Minurin (Parallelimport), Desmopressin, næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml
 

Foto og identifikation

Frysetørrede tabletter  60 mikrogram

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 60 mikrogram
 
 
 

Frysetørrede tabletter  120 mikrogram

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 120 mikrogram
 
 
 

Frysetørrede tabletter  240 mikrogram

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 12,5 x 12,5
frysetørrede tabletter 240 mikrogram
 
 
 

Næsedråber, opløsning  0,1 mg/ml

Mål i mm: 24 x 78
Minirin® næsedråber og rhinyleslanger
Minirin® næsedråber 0,1 mg/ml
 
 
 
 
Påsat rhinyleslange
 
Minirin® næsedråber 0,1 mg/ml
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  2,5 mikrogram/dosis

Mål i mm: 26 x 91
Minirin® 2,5 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Næsespray, opløsning  10 mikrogram/dosis

Mål i mm: 26 x 91
Minirin® 10 mikg/dosis
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4427. Chanson P, Salenave S. Diabetes insipidus and pregnancy. Ann Endocrinol (Paris). 2016; 77:135-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27172867 (Lokaliseret 24. april 2019)

 
 

Revisionsdato

14.10.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. juli 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...