Onglyza®

A10BH03
 
 

Oralt antidiabetikum. Dipeptidylpeptidasehæmmer

Anvendelsesområder

Diabetes mellitus type 2

 • Som monoterapi:
  • Når metformin er uhensigtsmæssig pga. kontraindikationer eller intolerans, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås ved kostregulering, motion og vægttab.
 • I kombination med:
  • Andre lægemidler til diabetesbehandling, herunder insulin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med insulin (med/uden metformin) sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 2,5 mg eller 5 mg saxagliptin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 5 mg 1 gang dgl. med eller uden mad.
 • Ved kombination med insulin eller sulfonylurinstof, kan dosisnedsættelse af disse være nødvendig.

Bemærk: 

 • Tabletterne må ikke deles eller knuses.
 • Sikkerhed og virkning af oral tripelbehandling med metformin og glitazoner er ikke fastlagt.
 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Erfaring savnes vedr. ældre > 75 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-45 ml/min.

  Voksne. Dosis nedsættes til 2,5 mg 1 gang dgl. 

  Bør ikke anvendes ved nyresygdom i slutstadiet eller ved hæmodialyse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for andre DPP-IV-hæmmere. 

Forsigtighedsregler

 • Må ikke anvendes til patienter med type 1-diabetes mellitus.
 • Må ikke anvendes til behandling af diabetisk ketoacidose.
 • Bør kun anvendes med forsigtighed ved hjertesvigt (NYHA III-IV).
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis bør saxagliptin seponeres.
 • Akut pancreatitis i anamnesen.
 • Patienter med kendte risikofaktorer for hospitalsindlæggelse med hjertesvigt. Patienten skal informeres om symptomer på hjertesvigt.
 • Ved mistanke om bulløs pemfigoid skal behandlingen seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hypoglykæmi*.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Gastritis, Gastroenteritis, Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Infektion i øvre luftveje.
Myalgi.
Hovedpine.
Urinvejsinfektion.
Rhinitis, Sinuitis.
Hududslæt.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pancreatitis.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Dyslipidæmi, Hypertriglyceridæmi.
Artralgi.
Erektil dysfunktion.
Dermatitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Ikke kendt Bulløs pemfigoid.

* Hypoglykæmi ses især ved anvendelse i kombination med sulfonylurinstof eller insulin.  

 • Dosisreduktion af sulfonylurinstof eller insulin kan være nødvendig for at reducere risikoen for hypoglykæmi.
 • Perifere ødemer af mild til moderat intensitet ses ved kombination med et glitazon.
 • Artralgi kan forekomme efter kort eller længere tids brug. Ved svær artralgi vurderes, om behandlingen bør fortsætte.

Interaktioner

 • Saxagliptin metaboliseres af CYP3A4 og CYP3A5, og der er derfor mulighed for interaktioner med hæmmere og induktorer.
 • Hæmmere af CYP3A4/5, fx diltiazem og itraconazol øger plasmakoncentrationen af saxagliptin.
 • Rifampicin er en kraftig induktor af CYP3A4/5 og reducerer plasmakoncentrationen af saxagliptin. Inhibering af DPP-IV-aktiviteten blev dog ikke påvirket. Samtidig anvendelse af saxagliptin og andre CYP3A4/5-induktorer kan muligvis resultere i nedsat plasmakoncentration af saxagliptin.
 • Anvendelse af saxagliptin sammen med en potent CYP3A4-induktor skal ske under nøje glykæmisk kontrol.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Saxagliptin hæmmer dipeptidylpeptidase og dermed enzymets hydrolyse af inkretinhormoner. Hæmningen var mindst 24 timer pga. høj potens, høj affinitet og forlænget binding til det aktive bindingssted.
 • Insulinfrigørelsen øges, og glucagonnivauet reduceres afhængigt af glucosekoncentrationen.
 • Saxagliptin er vægtneutral.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen.
 • Metaboliseres primært af CYP3A4/5 til aktiv hovedmetabolit, halvt så potent som saxagliptin.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer (saxagliptin) og 4 timer (hovedmetabolit).
 • Plasmahalveringstid 2,5 timer (saxagliptin) og 3,1 timer (hovedmetabolit).
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Saxagliptinfilmovertrukne tabletter  2,5 mgfilmovertrukne tabletter  5 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 2,5 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 095964
98 stk. (blister)
1.506,20 30,74
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 116796
98 stk. (blister) (Orifarm)
1.470,00 30,00
(B) filmovertrukne tabletter 2,5 mg (kan dosisdisp.) 187015
98 stk. (blister) (Abacus)
1.354,30 27,64
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 474915
28 stk. (blister) (Orifarm)
513,25 18,33
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 491056
28 stk. (blister)
515,10 18,40
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 029871
98 stk. (blister) (Orifarm)
1.253,00 12,79
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 162028
98 stk.(blister) (2care4)
1.251,00 12,77
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 163313
98 stk. (blister)
1.506,20 15,37
(B) filmovertrukne tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 405615
98 stk. (blister) (Abacus)
1.247,50 12,73

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  2,5 mg

Præg:
4214, 2.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,2 x 8,2
filmovertrukne tabletter 2,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
5, 4215
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8,3 x 8,3
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

09.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...