Glimepirid "Bluefish"

A10BB12
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretion og insulinfølsomhed. Sulfonylurinstof

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

Stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med kostregulering, motion og vægtreduktion. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg, 2 mg, 3 mg eller 4 mg glimepirid. 

Doseringsforslag

 • Individuelt.
 • Initialt 1 mg dgl. stigende med 1 mg hver 1.-2. uge.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1-4 mg dgl. Dagdoser over 4 mg giver sjældent yderligere effekt.
 • Anbefalet maksimal dosis er 6 mg.

 

Bemærk: 

 • Skal indtages umiddelbart før eller i forbindelse med dagens første måltid.
 • Tabletterne skal synkes hele eller halve.
 • Må ikke knuses eller tygges.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Øget risiko for hypoglykæmi. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Diabetisk koma
 • Kendt overfølsomhed over for andre sulfonylurinstoffer, da krydsallergi er beskrevet
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i Insulin.

Forsigtighedsregler

 • Efter længere tids faste.
 • Glucose-6-fosfat-dehydrogenasemangel.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af dosering i antal tabletter med dosering i mg. Fejlagtigt ordineres 1,5 tablet (af 3 mg) i stedet for 1,5 mg, som patienten vanligt får. Svær hypoglykæmi, der kræver behandling med glucose i.v.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Nedsat hæmatokritværdi.
Hypoglykæmi.
Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01%) Abdominalsmerter.
Hepatitis, Leverinsufficiens.
Hypersensitivitetsreaktioner.
Hyponatriæmi.
Vasculitis.
Ikke kendt Synsforstyrrelser.
Trombocytopenisk purpura.
 • Hypoglykæmi ses ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption.
 • Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang kan forekomme.

Interaktioner

 • Hvis leverens glykogenforråd er nedsat, fx efter længere tids faste, vil non-selektive β-blokkere forstærke den hypoglykæmiske virkning (β1-selektive β-blokkere bør foretrækkes).
 • På grund af interferens med den hepatiske biotransformation af sulfonylurinstoffer (metaboliseres hovedsageligt via CYP2C9) vil følgende lægemiddelstoffer teoretisk forstærke den hypoglykæmiske virkning af sulfonylurinstoffer:
 • Rifampicin øger i varierende grad metabolismen af sulfonylurinstoffer og hæmmer derved deres hypoglykæmiske virkning.
 • Den hypoglykæmiske virkning hæmmes af:
  • loop-diuretika
  • thiaziddiuretika
  • barbiturater
  • glukokortikoider.
 • Glimepirid bør tages mindst 4 timer før colesevelam for at undgå, at colesevelam binder sig til glimepirid og dermed reducerer glimepirids absorption fra mave-tarmkanalen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke data for glimepirid, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 5-8 timer.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Glimepiridtabletter  1 mgtabletter  2 mgtabletter  3 mgtabletter  4 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 2 mg, tabletter 4 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 1 mg, tabletter 2 mg, tabletter 3 mg
Andre:
Lactose : tabletter 1 mg, tabletter 2 mg, tabletter 3 mg, tabletter 4 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1 mg (kan dosisdisp.) 142878
90 stk. (blister)
125,65 2,79
(B) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 567259
90 stk. (blister)
57,10 0,63
(B) tabletter 3 mg (kan dosisdisp.) 594099
90 stk. (blister)
54,30 0,40
(B) tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 563653
90 stk. (blister)
63,40 0,35

Substitution

tabletter 1 mg
Glimepirid "Stada" STADA Nordic, Glimepirid, tabletter 1 mg
 
tabletter 2 mg
Glimepirid "KRKA" KRKA, Glimepirid, tabletter 2 mg
Glimepirid "Sandoz" Sandoz, Glimepirid, tabletter 2 mg
Glimepirid "Stada" STADA Nordic, Glimepirid, tabletter 2 mg
 
tabletter 3 mg
Glimepirid "KRKA" KRKA, Glimepirid, tabletter 3 mg
Glimepirid "Sandoz" Sandoz, Glimepirid, tabletter 3 mg
Glimepirid "Stada" STADA Nordic, Glimepirid, tabletter 3 mg
 
tabletter 4 mg
Glimepirid "KRKA" KRKA, Glimepirid, tabletter 4 mg
Glimepirid "Orion" Orion Pharma, Glimepirid, tabletter 4 mg
Glimepirid "Stada" STADA Nordic, Glimepirid, tabletter 4 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Rosa
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 5,6 x 10,6
tabletter 2 mg
 
 
 

Tabletter  3 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lysegul
tabletter 3 mg
 
 
 

Tabletter  4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,6 x 10,6
tabletter 4 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

27.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...