Pevison

D01AC20
 
 

Anvendelsesområder

 • Dermatitis, især allergiske og toksiske eksemer 
 • Psoriasis
 • Eksematøse hudlidelser inficeret med econazolfølsomme svampe.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg econazolnitrat og 1 mg triamcinolonacetonid. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i højst 10 dage.
 • Som ved de rene glukokortikoidholdige hudmidler bør behandlingen ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner fx herpes simplex og varicella
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Bør ikke anvendes på åbne sår.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Brændende fornemmelse i huden.
Erytem, Hudirritation.
Ikke kendt Sløret syn.
Kontaktdermatitis.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

 • Econazol er en kendt CYP3A4/2C9-hæmmer. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Selv om den systemiske absorption er ringe efter kutan applikation, er der rapporteret klinisk relevante interaktioner hos patienter, der samtidig fik orale koagulationshæmmende midler (fx warfarin). Kombinationen kan anvendes, men INR bør hyppigt kontrolleres, og dosisjustering af antikoagulans kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Triamcinolonacetonid 

 • Syntetisk middelstærkt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Econazol 

 • Svampemiddel med en ketoconazol-lignende antimikrobiel effekt. Virker fungistatisk.

Farmakokinetik

Triamcinolonacetonid 

 • Absorberes i varierende grad fra intakt hud.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Econazol 

 • Den systemiske absorption er ringe.

 

Indholdsstoffer

Econazolcreme  10+1 mg/g  (2care4) creme  10+1 mg/g  (Orifarm)
Triamcinolonacetonidcreme  10+1 mg/g  (2care4) creme  10+1 mg/g  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzoesyre  (E210) : creme 10+1 mg/g  (2care4) , creme 10+1 mg/g  (Orifarm)
Andre:
Butylhydroxyanisol : creme 10+1 mg/g  (2care4) , creme 10+1 mg/g  (Orifarm)
Dinatriumedetat : creme 10+1 mg/g  (2care4) , creme 10+1 mg/g  (Orifarm)
Macrogoler : creme 10+1 mg/g  (2care4) , creme 10+1 mg/g  (Orifarm)
Paraffinolie : creme 10+1 mg/g  (2care4) , creme 10+1 mg/g  (Orifarm)
Renset vand : creme 10+1 mg/g  (2care4) , creme 10+1 mg/g  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 10+1 mg/g  (2care4) 571359
15 g
64,50
(B) creme 10+1 mg/g  (2care4) 092849
30 g (2 x 15)
120,40
(B) creme 10+1 mg/g  (Orifarm) 474104
30 g (2 x 15 g)
119,00

Substitution

creme 10+1 mg/g
Pevisone Karo Pharma, Econazol, Triamcinolonacetonid, creme 10+1 mg/g
Triamcin.ace/Econazo "Paranova (Parallelimport), Econazol, Triamcinolonacetonid, creme 10+1 mg/g
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

10.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...